รายงานยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 57

alt

ยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท

alt

ยอดขายสะสมรถยนต์รวมทุกประเภท เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม ECOCAR

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม ECOCAR เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม B-Segment

alt


ยอดขายสะสมรถกลุ่ม B-Segment เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม C-Segment

alt

**ยอดจดทะเบียน รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
หรือที่เรียกกันว่าแท๊กซี่โดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
” ยอดจดทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2557 รวม 470 คัน ” โดยไม่ได้มีการระบุยี่ห้อ

ที่มา: apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html

ดังนั้นยอดขาย Altis ที่ไม่ใช่ Taxi เดือนพฤศจิกายน 2557 
2,893 – 470 = หรือประมาณ 2,423 คัน

สถิติจดทะเบียน รย.6 สะสมเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557
มกราคม 57 = 191 คัน
กุมภาพันธ์ 57 = 591 คัน
มีนาคม 57 = 1,010 คัน
เมษายน 57 = 806 คัน
พฤษภาคม 57 = 785 คัน
มิถุนายน 57 = 716 คัน
กรกฎาคม 57 = 757 คัน
สิงหาคม 57 = 582 คัน
กันยายน 57 = 714 คัน
ตุลาคม 57 = 597 คัน
พฤศจิกายน 57 = 470 คัน

รวมทั้งสิ้น 7,219 คัน

เมื่อเปรียบเทียบยอดขาย Altis ตั้งแต่เดือน มกราคม 57 – พฤศจิกายน 57
 = 32,236 คัน 

คิดสัดส่วนเป็น Taxi ประมาณ 20 % ของยอดขายสะสมโดยรวม

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม C-Segment เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม D-Segment

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม D-Segment เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม Mini-MPV

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม Mini-MPV เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม SubCompact-SUV

alt

* หมายเหตุ : Honda HR-V เริ่มส่งมอบกลางเดือนพฤศจิกายน

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม SubCompact SUV เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม SUV

alt

* หมายเหตุ : Nissan X-Trail เริ่มส่งมอบปลายเดือนพฤศจิกายน

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม SUV เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะ 1 ตัน

alt

* หมายเหตุ : All new Triton ยังไม่เริ่มส่งมอบ

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม กระบะ 1 ตัน เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะดัดแปลง (PPV)

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม กระบะดัดแปลง PPV  เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

แสดงความคิดเห็นเชิญที่นี่ >> // กระทู้แสดงความคิดเห็น รายงานยอดขายรถยนต์เดือน พ.ย.57 แบ่งตาม Segment //