ถึงแม้ว่า วิกฤติการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2011
จะสร้างความเสียหายให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย เป็นมูลค่าที่มีการประเมินอย่างต่ำแล้วว่า น่าจะเกิน
หลัก “หลายแสนล้านบาท” ไปแล้ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ก็ได้รับ
ผลกระทบไปด้วยอย่างหนัก ทั้งที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว และสึนามิ ถล่มญี่ปุ่น เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2011 มาได้เพียง ไม่กี่เดือน

อย่างไรก็ตาม ด้วยหัวจิตหัวใจ ของผู้คนในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก
ทั้งที่ประสบภัยไปแล้ว หรือยังไม่เดือดร้อน ต่างก็มีส่วนร่วมในการอุทิศทั้งกำลังทรัพย์ แรงกาย แรงใจ กันอย่าง
ไม่ขาดสาย เพื่อช่วยเหลือ คลายทุกข์ ให้กับคนไทย ร่วมแผ่นดินของเรา โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา หรือแม้แต่
จะสวมเสื้อสีอะไรกันก็ตาม

Headlightmag.com ก็เลยอยากจะขอสรุปตัวเลขการบริจาคเงินและสิ่งของ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือ กับบรรดาลูกค้าและพนักงานของแต่ละแบรนด์ ที่กำลังประสบกับ
ความทุกข์ยากแสนสาหัสอยู่ในเวลานี้

การสรุปครั้งนี้ มิได้เป็นเพียงแค่ กิติกรรมประกาศ เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
และกู้วิกฤติที่กำลังเกิดขึ้น หากแต่ยังต้องการเป็นแหล่งข้อมูลสรุป การช่วยเหลือส่วนลดด้านอะไหล่และ
บริการต่างๆ แก่ลูกค้าผู้ประสบภัย การแสดงออกถึงการดูแลเอาใจใส่พนักงานคนไทย ในยามที่เราทุกคน
ต่างประสบชะตากรรมที่ตนเองไม่ได้ก่อ ร่วมกัน

การนำเสนอ จะไล่ตามลำดับแบรนด์รถยนต์ เรียงตามอักษรนำ และจะนำเสนอ เฉพาะบริษัทที่มีรายงาน
เข้ามาว่า มีกิจกรรมในช่วงนี้ เท่านั้น และข้อมูลจากบางบริษัท ในบางเรื่อง ยังไม่สามารถรวบรวมได้ครบ

เพราะพนักงาน บางคน ที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ของบางบริษัท ยังหาทางหนีน้ำกันอยู่!

BMW Group (BMW / MINI)

ผลกระทบ
สำนักงานใหญ่ที่ All Season ถนนวิทยุ ยังคงเปิดดำเนินการ แต่มีพนักงานบางส่วน ถูกย้ายไปทำงานกัน
ที่โรงงาน ในจังหวัดระยองแทน ขณะที่พนักงานบางส่วน ซึ่งไม่สามารถออกมาทำงานได้จริงๆ BMW
ก็อนุญาตให้นั่งทำงานจากที่บ้าน ไปพร้อมกับลุ้นให้น้ำไม่ท่วมเข้าบนตนเองได้ ขณะเดียวกัน ศูนย์
ฝึกอบรมเทคนิค ทางตอนเหนือของกรุงเทพ ก็ประสบภาวะน้ำท่วมเช่นกัน แต่ได้มีการขนย้ายข้าวของ
ไปไว้ในสถานที่ปลอดภัยแล้ว อีกทั้งมีผู้จำหน่าย ย่านรามอินทรา ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีก 1 ราย

การบริจาคช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2011 BMW Group Thaland นำโดย มร. คริสเตียน วิดมานน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
BMW Leasing (Thailand) จำกัด, มร. ราล์ฟ บิสซินเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  บริษัท BMW
(Thailand) จำกัด และนายกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร ในนามบริษัท BMW
Manufacturing (Thailand) จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

การช่วยเหลือลูกค้า
BMW Thailand ประกาศเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobility Service) รวมทั้งสนับสนุนค่า
อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง ส่วนลด 30% สำหรับลูกค้า BMW และ MINI ที่เป็นลูกค้าของผู้จำหน่ายอย่าง
เป็นทางการทุกท่าน โดยไม่จำกัดรุ่นและปีของรถยนต์ ทั้งนี้ การสนับสนุนค่าอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง
สำหรับรถยนต์ BMW และ MINI ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว สามารถใช้ได้ทั้งในกรณีการชำระค่า
อะไหล่ส่วนบุคคลหรือผ่านการเคลมจากทางบริษัทประกันภัย มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สำหรับการให้บริการฉุกเฉินนอกสถานที่นั้น เรามีบริการนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว และได้รับความ
พึงพอใจจากลูกค้าของเรามาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์วิกฤติเช่นนี้ การให้บริการฉุกเฉิน
นอกสถานที่ เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถตอบสนองและให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รถยนต์ BMW X3 เป็นรถสำหรับให้บริการฉุกเฉินนอกสถานที่
ซึ่งพร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถทำการซ่อมบำรุงในเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ลูกค้าของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทุกท่านและได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้โปรแกรม BSI (BMW Service Inclusive) หรือ MSI (MINI Service Inclusive) ยังได้รับสิทธิ
ประโยชน์บริการช่วยเหลือยกรถไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ BMW โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

ในส่วนของการให้บริการอะไหล่นั้น BMW Group Thailand ยังคงสามารถนำส่งอะไหล่ให้กับผู้จำหน่าย
BMW อย่างเป็นทางการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญต่างๆ
ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ในคุณภาพของอะไหล่แท้จาก BMW
เพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐานหลังการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้อง

ศูนย์บริการ BMW (8 แห่ง) และ MINI (1 แห่ง) ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (7 แห่ง) ยังคงเปิดให้บริการ
ตามปกติ ยกเว้นเพียงแห่งเดียว คือทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ในย่านรามอินทราที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ำท่วม สำหรับกรณีฉุกเฉินนั้น ลูกค้า BMW / MINI สามารถติดต่อการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
นอกสถานที่ (Mobility Service) ได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1-401-999-000 สำหรับลูกค้า BMW และที่เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 1-401-334-455 สำหรับลูกค้า MINI

การช่วยเหลือพนักงาน
ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

————————————————————–

GM / CHEVROLET

ผลกระทบ
ศูนย์การผลิตของ GM ที่ระยอง ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด การผลิต Chevrolet Cruze Aveo และ Captiva
ยังดำเนินไปได้ตามปกติ เพราะแหล่งชิ้นส่วนไม่ได้อย่ในนิคมอุตสาหกรรมที่จมน้ำไปแล้วทั้ง 5 แห่ง แต่
สำหรับ Chevrolet Colorado ใหม่ มีปัญหาดังกล่าว จึงทำให้การผลิตอาจต้องล่าช้าออกไปเหมือนค่ายอื่นๆ

สำนักงานใหญ่ของ GM ที่อาคาร รสา ถนนพหลโยธิน มีกระแสน้ำไหลผ่านด้านหน้า จึงต้องปิดทำการ และ
ให้พนักงานบางส่วนทำงานอยู่ที่บ้าน Work @ Home ขณะที่บางส่วน ก็ถูกย้ายไปทำงานชั่วคราวที่โรงงาน
ในจังหวัดระยอง

การบริจาค
ในช่วงแรก ทีมของ GM และ Chevy ได้ไปช่วยขนกระสอบทรายสร้างแนวป้องกันน้ำที่โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม ต่อมา วันที่ 31 ตุลาคม ก็ได้กลับไปมอบพัดลมอีกครั้งเพื่อช่วยบรรเทาร้อน
ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ Chevrolet มอบรถกระบะ Colorado ใหม่ 15 คัน พร้อมสุขาลอยน้ำ 10 ห้อง และถังน้ำมันขนาดใหญ่
จำนวน 150 ถัง เพื่อทำเป็นทุ่นลอยน้ำใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นในเขตน้ำท่วมสูง ให้ช่อง 7 สีเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยคุณมาร์ติน แอพเพล นายใหญ่ของ GM Thailand มาร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างแข็งขันร่วมกับชาว GM
และยังไม่นับพนักงานจิตอาสา ที่ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นการส่วนตัว หรือรวมกลุ่มกัน แบบที่ไม่เป็นข่าวอยู่บ้าง

การช่วยเหลือลูกค้า
บริษัท Chevrolet Sales (Thailand) จำกัด ขยายระยะเวลาแคมเปญส่วนลดค่าอะไหล่ 30 % เพื่อเยียวยาผลกระทบ
และบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้า Chevrolet ที่ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วประเทศ โดยลูกค้ารถยนต์ Chevrolet ทุกรุ่น สามารถนำ
รถที่มีปัญหาเข้ารับบริการหลังการขาย ณ ศูนย์ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลต ทั่วประเทศ จนถึง 30 ธันวาคม 2554 นี้  

และนอกจากนี้ ยังได้ เปิดพื้นที่ภายในศูนย์การผลิตยานยนต์ จังหวัดระยอง ให้ลูกค้า Chevrolet ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำรถ
มาจอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับได้กว่า 600 คัน พร้อมจัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิคให้การดูแลเบื้องต้น
และทีมงานเต็มกำลังอัตราคอยรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

สำหรับลูกค้า Chevrolet ที่ประสงค์จะนำรถมาจอดฝากไว้ที่ศูนย์การผลิตยานยนต์ GM ระยอง ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียม
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้รองรับดังนี้
1. บริการช่างซ่อมบำรุง และช่างเทคนิคให้การดูแลเบื้องต้นไว้คอยให้บริการ
2. จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างเคร่งครัดตลอด 24 ชั่วโมง
3. บริการรถรับ – ส่งจากระยอง – กทม. ทุก 2 ชั่วโมง 4 รอบเวลา เริ่มตั้งแต่ 11.00 น. 13.00น. 15.00 น. และ 17.00 น.
4. เปิดรับบริการฝากรถ ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 – 17.00 น.
5. เปิดให้เยี่ยมชมศูนย์การผลิตยานยนต์ จีเอ็ม ระยอง จำนวน 4 รอบเวลา ได้แก่ 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น.
6. กรุณาสำรองที่จอดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกล่วงหน้า ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1734 เปิดบริการ
    ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
7. ในกรณีที่ต้องการนำรถออกมาจากศูนย์การผลิตยานยนต์จีเอ็ม ระยอง มีบริการให้เลือก 2 ช่องทาง คือการเข้าไปรับที่
    ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วัน หรือการเข้าไปรับด้วยตนเอง กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 วัน
    เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกล่วงหน้า

ทั้งนี้ แผนที่และเส้นทางการเดินทางไปยังศูนย์การผลิตรถยนต์ GM จ.ระยอง สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.chevrolet.co.th
www.facebook.com/chevyclub หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1734

การช่วยเหลือพนักงาน
เบื้องต้น พนักงาน GM  และ Chevrolet ร่วมด้วยช่วยกัน ผลิตถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือพนักงานของบริษัทฯ ที่มาจากหลายจังหวัด
ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศ ส่วนสวัสดิการเพิ่มเติมหลังจากนี้ จะมีตามมาในภายหลัง

————————————————————–

FORD

ผลกระทบ

 

การบริจาค
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 คุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเชคเงินสด 1 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ จากผู้บริหาร Ford Thailand ทั้งคุณวิชิต ว่องวัฒนาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และคุณ อดิศัย สิริสิงห ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ซ้าย ไปขวา) นอกจากนี้ Ford
จะส่ง Ford Ranger และ Ford Everest รวม จำนวน 5 คัน ร่วมให้ความช่วยเหลือในการขนส่งประชาชน
และสิ่งของต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัย

มร. ปีเตอร์ ฟลีท ประธาน Ford Asean กล่าวว่า “เราต่างทราบดีว่าผู้คนและธุรกิจจำนวนมากในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั้นต้องประสบความเสียหายและได้รับความยากลำบากอย่างมาก ดังนั้น
เราจึงมีโอกาสและมีหน้าที่ในการยื่นมือออกไปเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่พวกเขา และเราจะยังคง
จับตาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และพยายามหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่
พันธมิตรทางธุรกิจและพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย”

การช่วยเหลือพนักงาน
ในเบื้องต้น Ford เลื่อนให้โบนัส เร็วขึ้นเป็นเดือนตุลาคม และออกเงินเดือนงวดตุลาคมให้ก่อน 1 สัปดาห์
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องให้กับพนักงานของบริษัท

————————————————————–

HONDA

ผลกระทบ
ในเมื่อ ได้รับผลกระทบเยอะที่สุด ก็เลยมีความเคลื่อนไหวออกมามากที่สุด เพราะโรงงานผลิตรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
อุทกภัยในครั้งนี้ โดยโรงงานผลิตรถยนต์ Honda ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและไม่สามารถดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ในช่วงที่น้ำเข้าท่วมทะลัก แม้ว่าจะมีการย้ายรถออกจากโรงงานกันจนถึงนาทีสุดท้าย ประมาณ 2 พันคัน
แต่ยังมีรถยนต์อีกราวๆ 300 คัน (ตามรายงาน) ที่ยังจมน้ำอยู่ในโรงงานโรจนะ และจนถึงวันนี้ ระดับน้ำ
ก็ยังเพิ่งจะเริ่มลดลงอย่างช้าๆ

การบริจาค
แต่สิ่งที่เหนือความคาดหมาย จนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศเลยก็คือ แม้จะประสบกับความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงมากขนาดนี้ Honda กลับประกาศ มอบเงินช่วยเหลือประเทศไทย เป็น
จำนวนมากถึง 100 ล้านบาท!! ถือว่า มากที่สุดในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ทุกราย สิ่งที่อยากให้อ่านกัน
ก็คือ เอกสารข่าว Press Release ในวันที่ Honda แถลงข่าวนี้ออกมาครับ
19 ตุลาคม 2011

Honda ประกาศมอบเงิน100 ล้านบาท
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย

กรุงเทพ ฯ– 19 ตุลาคม 2554 – Honda ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยในปัจจุบันและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ Honda
จึงขอร่วมเป็นกำลังใจโดยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทยเป็นจำนวน 100 ล้านบาท
ผ่านทางสภากาชาดไทยโดยบริษัท ฯ จะเข้าเฝ้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทยในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมนี้

นายฮิโรชิ  โคบายาชิ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO บริษัท Asian Honda Motor จำกัด และประธาน
บริษัท Honda Automobile (Thailand) จำกัด  กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 47 ปีที่ Honda ได้ดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยเราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดีทำให้ธุรกิจของ Honda เติบโตมา
อย่างทุกวันนี้ อีกทั้งในยามที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
คนไทยก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่ง Honda รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก

ท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากและมีประชาชนไทยเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเช่นนี้ Honda จึงอยาก
จะร่วมเป็นกำลังใจโดยจะมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางสภากาชาดไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ประเทศไทยจะฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน”

นี่ยังไม่นับรวมกับกลุ่มพนักงานจิตอาสา ที่ทะยอยกันออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ อีกเป็น
จำนวนมาก ทั้งในกลุ่มของ Honda Automobile Thailand เอง หรือ กลุ่มจักรยานยนต์ A.P Honda ที่บริจาค
สิ่งของ และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยกันอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ “ปิดทองหลังพระ”

การช่วยเหลือลูกค้า

ในเมื่อโรงงานจมน้ำไปขนาดนี้ มีภาพข่าวออกมาให้เห็นถึงปริมาณรถยนต์ที่ไม่สามารถขนย้ายออกมา
จากโรงงานได้ จึงมีความเป็นห่วงจากลูกค้าว่า รถที่จมน้ำอยู่ 300 กว่าคัน จะถูกนำมาปรับสภาพขายต่อ
หรือไม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการลบกระแสข่าวลือให้จบสิ้นไปเสียที Honda ก็เลยออกแถลงการณ์เมื่อ วันที่
17 ตุลาคม 2011 ที่ผ่านมา ตามนี้….

บริษัท Honda Automobile (Thailand) จำกัด ประกาศย้ำจะไม่นำชิ้นส่วน อะไหล่ และรถยนต์
ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม มาจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน
 
ทั้งนี้เพื่อให้
ลูกค้า มั่นใจและคลายความกังวลใจในเรื่องคุณภาพรถใหม่ของฮอนด้าที่เตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้ารถยนต์ฮอนด้าที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ร่วมกับผู้จำหน่าย ขอมอบส่วนลดค่าอะไหล่ 30% เมื่อลูกค้านำรถเข้า
รับบริการซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการ Honda ในช่วงนี้จนถึงสิ้นปี 2011


การช่วยเหลือพนักงาน

นายฮิโรชิ โคบายาชิ กล่าวว่า ” Honda ยังคงดูแลพนักงานทั้งหมดจำนวน 6,000 คน โดยยังคงจ่ายค่าแรงให้
ตามปกติ แน่นอนว่าการฟื้นฟูโรงงานต้องใช้ระยะเวลา แต่ Honda จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ
จะทุ่มเทความพยายามในการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจดังเดิม
ได้โดยเร็วที่สุด อีกทั้งขอยืนยันว่า Honda จะไม่ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เราพร้อมที่จะร่วมทุกข์
ร่วมสุขและฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันกับคนไทย”

ฟังแล้ว น้ำตาไหลกันเลยทีเดียว….ผมคนนึงละ!

————————————————————–

HYUNDAI

ผลกระทบ
ในตอนแรก Hyundai จะจัดงานแถลงความสำเร็จในการกลับมาของ Hyundai ในเมืองไทย ครบ 4 ปี
พร้อมการแสดงคอนเสิร์ต สังสรรค์ และมหรสพ มากมาย ณ ศูนย์นิทรรศการ BITEC สี่แยกบางนา
แต่ด้วยสภาพบ้านเมือง ที่กำลังเกิดทุกข์ภัยในตอนนี้ Hyundai Motor Thailand เลยตัดสินใจ “ยกเลิก
การจัดงานฉลองดังกล่าวทั้งหมด” ขณะเดียวกัน พนักงาน จำนวนไม่น้อย ต่างก็ประสบปัญหาใน
การเดินทาง และบางราย ก็ต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกัน

การบริจาค
ไหนๆ ก็ไม่ต้องจัดงานแล้ว Hyundai ก็คิดว่า ควรนำเงินที่จะต้องใช้ในการจัดงาน มารวมกับเงินบริจาค
ที่รวบรวมจากทั้งพนักงาน ผู้จำหน่าย และครอบครัว Hyundai ทั้งหมด มาบริจาค ให้กับทาง ครอบครัวข่าว
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นเงินรวมถึง 1,594,894.25 บาท ดีกว่า

การส่งมอบเงินบริจาค มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมาโดยมีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และ
ทีมงานครอบครัวข่าว 3 เป็นตัวแทนรับมอบที่อาคารมาลีนนท์ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากวิกฤติอุทกภัยทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดต่อไป

โครงการระดมเงินบริจาคของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) ภายใต้โครงการ “ครอบครัว Hyundai
ประสานใจเพื่อประเทศไทย” หรือ Hyundai Family for Thailand จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงพลัง และ
ความสามัคคีระหว่างสมาชิกของครอบครัวฮุนได ที่ประกอบไปด้วย บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)
 พนักงานบริษัทฯ เครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ เครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วน และกลุ่มลูกค้ารถยนต์
Hyundai H-1 Club ที่ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

การช่วยเหลือลูกค้า
Hyundai Motor Thailand จับมือกับ Hyundai Motor Company เกาหลีใต้ ได้ร่วมกันจัดแคมเปญพิเศษ
สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบส่วนลดค่าอะไหล่ทุกรายการสูงสุดถึง 35% (ยกเว้นน้ำมันหล่อลื่น
และของเหลวทุกชนิด) และส่วนลดค่าแรงสูงสุด 50% ให้แก่ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ฮุนไดที่รถยนต์ได้รับความ
เสียหายจากน้ำท่วม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการซ่อมแซม และบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าที่ประสบ
อุทกภัยทั่วประเทศ โดยลูกค้าฮุนไดสามารถนำรถยนต์เข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์บริการ Hyundai ทั่วไทย
ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาคมศกนี้”

 “ในส่วนของศูนย์บริการฯ เราได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในหลายๆส่วนไว้เพื่อรองรับลูกค้าที่จะนำ
รถยนต์เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฯ โดยเราได้สนับสนุนทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Hyundai ไว้คอย
ให้บริการลูกค้าในแต่ละพื้นที่”

————————————————————–

ISUZU

ผลกระทบ
หลังจากที่อยู่รอดูสถานการณ์กันมา จนกระทั่ง ปริมาณน้ำ เริ่มล้นเอ่อ เข้ามาทางลาดพร้าว และถนน
วิภาวดีรังสิตเรื่อยๆ ในที่สุด ทาง ตรีเพชรอีซูซุ เซลส์ จึงตัดสินใจ ย้ายข้าวของสำคัญ ไปไว้บนพื้นที่สูง
พนักงานบางส่วน ทำงานจากที่บ้านแบบ Work @ Home ส่วนพนักงานที่จำเป็น ให้อพยพมาทำงานที่
โรงแรม Centara ณ Central World ราชประสงค์ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
จนกว่าระดับน้ำจะลดลง จนเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ส่วนรถของพนักงาน สามารถจอดบนอาคารตรีเพชรฯ
ที่วิภาวดีรังสิตได้ตามเดิม โดยจำกัดจำนวน พนักงาน 1 คน ต่อรถ 1 คันเท่านั้น เพื่อความเท่าเทียมกัน

ในภาคการผลิต แม้ว่าโรงงานผลิตรถยนต์ ทั้งที่สำโรง และที่ Gateway ฉะเชิงเทรา จะหยุดสายการผลิต
มาตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม แล้ว แต่ยังไม่อาจประเมินสถานการณ์ได้เต็มที่ เพราะ Isuzu ยังมีความเสี่ยง
สำคัญที่เหลืออยู่นั่นคือ โรงงานผลิตเครื่องยนต์ Isuzu Engine ซึ่งตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
จากที่ Headlightmag ได้ไปตรวจสอบในช่วงกลางดึกเมื่อสัปดาห์ก่อน พบว่า มีการป้องกันอย่างแน่นหนา
และเตรียมความพร้อมไว้ค่อนข้างดี เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายโรงงานในนิคมฯเดียวกัน แต่ในตอนนี้
ยังยากที่จะประเมินสถานการณ์

การบริจาค
คุณปนัดดา  เจณณวาสิน  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “เหตุการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้ประชาชนในหลายจังหวัดประสบกับปัญหาความ
เดือดร้อนอย่างหนักจากการถูกตัดขาดจากสาธารณูปโภคต่างๆ และทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำท่วม
Isuzu จึงได้จัดตั้งโครงการ “Isuzu ร่วมใจ…สู้ภัยน้ำท่วม” โดยประสานความร่วมมือไปยัง มูลนิธิ
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก  และคุณเมทนี บูรณศิริ  (นีโน่)  พร้อมเหล่าศิลปินชื่อดัง จัดขบวนคาราวาน
“Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมด!” จำนวน  11 คัน  พร้อมด้วยรถบรรทุก Isuzu ขนาดใหญ่ นำอาหาร
น้ำดื่ม ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพระนครอยุธยา
มาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม แล้ว ทั้งนี้ Isuzu ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
และอื่นๆ รวมถึงร่วมมือกับผู้จำหน่ายอีซูซุ  และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนศิลปินผู้มีชื่อเสียงต่างๆ  
เช่น คุณแอน ทองประสม  คุณนีน่า-กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์  คุณจอห์น รัตนเวโรจน์และวงนูโว  
ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการแจกจ่ายน้ำดื่ม  “Isuzu”  และบะหมี่ “Isuzu D-Max”
จำนวนมาก”

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ได้ติดต่อขอยืมรถ เพื่อนำไปขนส่งเสบียง และสิ่งของ
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามความจำเป็นเร่งด่วน ได้เป็นกรณีพิเศษ

การช่วยเหลือลูกค้า

Isuzu ได้จัดตั้งโครงการ “Isuzu ร่วมใจ บรรเทาภัยน้ำท่วม” ด้วยการระดมทีมช่างซ่อมและวิศวกร
ผู้ชำนาญการของ Isuzu ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าอีซูซุในจังหวัดต่างๆ หลังจากน้ำลดเพื่อฟื้นฟู
รถของผู้ประสบภัย ทั้งนี้ Isuzu ได้ประสานงานไปยังศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการให้บริการดังกล่าว  รวมทั้งยังมอบส่วนลดค่าอะไหล่ 30% และค่าแรง 15 %
ให้จนถึงสิ้นปี 2011 นี้

ลูกค้า Isuzu ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุประจำจังหวัด หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 02-9662127-9

การช่วยเหลือพนักงาน
ความช่วยเหลือเบื้องต้นคือ พนักงานคนไหน มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ก็ให้กลับต่างจังหวัดไปก่อน
ไม่ได้บีบบังคับให้มาทำงานแต่อย่างใด ใครทำงานที่บ้านได้ ก็ทำที่บ้าน ส่วนพนักงานฝ่ายอะไหล่
อาจต้องเข้าไปทำงานบ้าง เพราะยังต้องเป็นกำลังสำคัญในการกระจายอะไหล่ไปยังต่างจังหวัด
แต่ถ้าพนักงานคนไหน ต้องการอพยพ Isuzu จะมีหน่วย Rescue Team นำรถบรรทุก 10 ล้อ เข้าไป
ช่วยเหลือในการอพยพให้เสร็จสรรพ

————————————————————–

Mazda

ผลกระทบ
ในระยะแรก โรงงาน Auto Alliance Thailand ที่ระยอง ได้รับผลกระทบจนต้องพักสายการผลิตไปในช่วง
กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจาก ผู้ผลิตชิ้นส่วนบางราย ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม
ทั้ง 5 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในที่สุด หลังจากหาแหล่งชิ้นส่วนทดแทนได้แล้ว บริษัท Mazda Sales (Thailand) จำกัด ประกาศเดินหน้า
ผลิตรถยนต์ต่อเนื่องทันที หลังจากประเมินผลกระทบจากน้ำท่วม และพบว่า โรงงาน Mazda ในจังหวัด
ระยองไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงสามารถฟื้นตัวและกลับมาทำการผลิตรถยนต์นั่ง Mazda 2 ใหม่ และ
 Mazda 3 2.0ลิตร ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยรักษาซัพพลายในตลาดรถยนต์ และ
ให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในประเทศว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนหนึ่งจะ
ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำลังรอรับรถใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นายโชอิชิ ยูกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mazda Sales (Thailand) จำกัด กล่าวว่า ในนามของ Mazda ผมขอ
แสดงความเสียใจกับเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ และขอส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องคนไทยทุกๆ คนที่กำลังประสบภัย
ให้สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ แม้ว่าจะมีความยากลำบากเพียงไรก็ตาม แต่ขอให้คนไทยต้อง
ลุกขึ้นสู้เพื่อเดินหน้าต่อไป มั่นใจคนไทยทุกคนเข้มแข็ง มีความสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

การบริจาค

นายโชอิชิ ยูกิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวสุรีทิพย์ ละอองทอง โฉมทองดี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท Mazda Sales (Thailand) จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อนำไปสมทบฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายครั้งร้ายแรงที่สุดต่อพี่น้องชาวไทย โดยผ่านทางกองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ) เมื่อเร็วๆ นี้

นายโชอิชิ ยูกิ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “หลังจากเกิดวิกฤตน้ำท่วมได้ส่งผลอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่
ทรัพย์สิน และความสุขของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ผมในฐานะตัวแทน Mazda ในประเทศไทย
รวมทั้งผู้จำหน่ายรถยนต์ Mazda และพนักงานทั้งหมด ขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย
และคนไทยทุกคนจงเข้มแข็งและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ วิกฤตจากน้ำท่วมได้ส่งผลให้คนส่วนใหญ่
แม่แต้มาสด้า บริษัทคู่ค้า  ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ  ตลอดจนผู้จำหน่าย และพนักงานฝ่ายต่างๆ ก็ได้รับความ
เดือดร้อนที่ไม่แตกต่างกัน Mazda ยินดีมอบเงินบริจาคในเบื้องต้นเพราะ Mazda มีความสัมพันธ์กับคนไทย
และประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และมีความซาบซึ้งในน้ำใจของชาวไทยที่มีให้เมื่อครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเอง
ได้ประสบภัยพิบัติ

นางสาวสุรีทิพย์ ละอองทอง โฉมทองดี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า “พนักงานทั้งหมดของ Mazda
รวมทั้งเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์ Mazda ต่างออกมาแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเราได้
ร่วมแรงร่วมใจ มอบกำลังใจ และรวมพลังช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยมาโดยตลอด สำหรับเหตุการณ์ใน
ครั้งนี้ Mazda ได้ส่งพนักงานออกไปให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ การเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมขัง การเดินทาง
ไปบริจาคสิ่งของทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึงการนำพนักงานเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือ
ที่  ศูนย์พักพิงฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากนี้เราไม่ได้มองแค่การให้การช่วยเหลือใน
ช่วงเกิดภัยพิบัติ แต่ยังมองถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าหลังจากที่น้ำลด ซึ่งจะมีการประกาศการ
ช่วยเหลือผ่านผู้จำหน่ายทั่วประเทศ

การช่วยเหลือลูกค้า

สำหรับลูกค้ารถยนต์ Mazda ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าว สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการ Mazda
ใกล้บ้านเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประเมินความเสียหาย
และวางแผนการซ่อมบำรุง ซึ่งมาสด้าเองจะมีแผนการดูแลช่วยเหลือลูกค้าเหล่านี้อย่างดีที่สุด

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโชว์รูมและศูนย์บริการที่ยังสามารถเปิดให้บริการได้
ในเขตที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ที่ Mazda Speed Line หมายเลขโทรศัพท์ 0-2664-4888 หรือ
ต่างจังหวัดโทรฟรี ได้ที่หมายเลข 1-800-226-408

การช่วยเหลือพนักงาน
Mazda Sales (Thailand) ยังได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่พนักงานของบริษัทและครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยได้มีการจัดหาที่สถานที่พักอาศัย พร้อมออกค่าใช้จ่ายให้ในเบื้องต้น ใกล้ๆ กับ
สำนักงานใหญ่ เลครัชดา ซึ่งก็มีพนักงานที่จำเป็นต้องย้ายเข้ามาพักพิงในศูนย์แห่งนี้ อยู่พอสมควร อีกทั้ง
เร่งจ่ายเงินโบนัสในส่วนที่จะได้รับเป็นปกติในสิ้นเดือนธันวาคมให้เร็วขึ้น เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน สามารถนำไปช่วยบริหารสภาพคล่องเงินสดของพนักงานใน
สถานการณ์ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
————————————————————–

Mercedes-Benz

การบริจาค
กลุ่มบริษัท Mercedes-Benz (Thailand) นำโดย ดร. อเล็กซานเดอร์ เพาฟเลอร์ ประธานบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย)
และนายพิภพ เลาคำ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายศุภวุฒิ จิรมนัสนาคร
กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) และมร. ร็อคโค ไอซ์เซบิท Chief Financial Officer (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท
Mercedes-Benz Leasing (Thailand) ร่วมกับพนักงานบริษัทฯ และผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็น
ทางการ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,292,800 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วม โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติรับมอบ ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้

การช่วยเหลือลูกค้า
Mercedes-Benz (Thailand) จำกัด มอบข้อเสนอพิเศษให้แก่ลูกค้า Mercedes-Benz ในภาวะการณ์น้ำท่วม  
ด้วยการมอบส่วนลดพิเศษค่าแรงค่าอะไหล่สูงสุดถึง 25 % และฟรีตรวจเช็คสภาพรถหลังน้ำท่วม ยิ่งกว่านั้น
สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ จะมีบริการรถยกเข้าศูนย์บริการฯ ของผู้จำหน่าย
อย่างเป็นทางการที่ต้องการในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เนื่องจากน้ำท่วม

พิเศษสุด! สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ถือบัตร Mecedes-Benz ทุกค่าใช้จ่ายสำหรับงานซ่อมและบริการตั้งแต่  
50,000  บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระด้วยดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 10 เดือน โดยลูกค้าทุกท่านสามารถรับ
ข้อเสนอพิเศษเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็น
ทางการทั่วประเทศ

การช่วยเหลือพนักงาน
ในช่วงภาวะวิกฤตเนื่องจากมหาอุทกภัย ทางผู้บริหารบริษัท Mercedes-Benz (Thailand) มีนโยบายและ
แนวทางบริหารในภาวะวิกฤต พร้อมมาตรการป้องกัน ช่วยเหลือและเยียวยาลำดับเป็นขั้นตอนตามหลัก
สากลครอบคลุมทั้งที่โรงงานประกอบรถยนต์ จ.สมุทรปราการ, ศูนย์ปฏิบัติการ MBCC ถนนบางนา-ตราด
และที่อาคารรัจนาการ ถ.สาทรใต้  โดยจัดชุดคณะทำงานฉุกเฉิน (working committee) พร้อมการทำงาน
ประสานเป็นเครือข่ายทั้ง 3 locations และจัดระบบขั้นตอนบริหารเป็นลำดับ เพื่อดูแลได้ทั่วถึงและ
ไม่สับสน

สำหรับแผนบริหารภาวะวิกฤตในด้านบุคลาการซึ่งถือเป็นส่วนที่ผู้บริหารให้ความสำคัญมากที่สุด พอจะ
กล่าวสรุปได้ดังนี้
 
แผนด้านที่พักอาศัยชั่วคราว
– ทางบริษัทฯ ได้จัดหาห้องพักหรืออพาร์ทเม้นท์ใกล้สำนักงานไว้ให้พนักงานที่บ้านถูกน้ำท่วม
  โดย พนักงานและสมาชิกในครอบครัวสามารถย้ายเข้าได้ทันที  
– กรณีพนักงานไม่สะดวกอพาร์ทเม้นท์ที่บริษัทจัดหาไว้  ก็สามารถจัดหาเองได้ โดยบริษัทฯ ช่วย
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในงบประมาณไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน  
– จัดหารถบรรทุกประเภท 6 ล้อ และ 10 ล้อจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 คันไว้ช่วยเหลือพนักงานขนย้าย
   สิ่งของจากบ้านพัก

แผนด้านสุขอนามัย
– ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาด บริษัทจัดหาน้ำดื่ม จำนวน 1 โหล ให้พนักงานทุกอาทิตย์
– สำรองชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน อาทิ ยาทาป้องกันน้ำกัดเท้า ยาฆ่าเชื้อโรค ท้องเสีย เป็นต้น
– บริษัทจัดทีมติดต่อประสานงานกับรถเพื่อการพาณิชย์ ประเภทรถ 6 ล้อ และ 10 ล้อ ที่สามารถแล่นผ่าน
   น้ำท่วมมากกว่า 1 เมตรได้

แผนด้านบรรเทาและเยียวยา

– ช่วยบรรเทาพนักงานที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลด โดยสนับสนุนค่าซ่อมแซมบ้านรายละ 15,000 บาท
– จ่ายเงินเดือนเร็วขึ้นคือได้รับในวันที่ 11 พ.ย พร้อมเลื่อนการจ่ายโบนัสประจำปีซึ่งจ่ายปลายปีให้ได้รับ
   ในวันที่ 11 พ.ย พร้อมกัน
– อะลุ่มอะหล่วยเวลาทำงานของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถหยุดหรือทำงานได้จากที่บ้าน
  โดยไม่ถือเป็นวันลาหยุด
– ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรืองโรคติดต่อที่มาพร้อมกับน้ำท่วมแก่พนักงาน

————————————————————–

MITSUBISHI MOTORS

ผลกระทบ
โรงงานประกอบรถยนต์ที่แหลมฉบัง ไม่มีความเสียหายด้านตัวอาคารและทรัพย์สินอย่างแน่นอน เพราะ
โรงงาน ตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตน้ำท่วม คนละโยชน์

แต่ เนื่องจาก สำนักงานใหญ่ของ Mitsubishi Motrs ตั้งอยู่กลางทุ่งรังสิต คั่นกลางระหว่าง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รังสิต และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ดังนั้น แม้จะมีพื้นที่อยู่สูง แต่สุดท้าย ก็ไม่รอด ยาก
ต่การเดินทางไปทำงานของพนักงาน อีกทั้ง มีพนักงานจำนวนไม่น้อย ที่มีบ้านอยู่ในย่านรังสิต ได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้น พนักงานในสำนักงานใหญ่ทั้งหมด รวมทั้งผู้บริหาร จึงอพยพย้ายไปทำงาน
ที่ โรงงานแหลมฉบัง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่หลายคน ก็ยังหาบ้านเช่ากันไม่ได้เลย
เพราะตอนนี้ ในชลบุรี พัทยา จอมเทียน ที่พักต่างๆ เต็มเกือบหมดแล้ว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณสำนักงานใหญ่ทุ่งรังสิต เริ่มคลี่คลายเมื่อช่วงวันที่ 31 ตุลาคม
การเดินทางไปยังจังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งพิษณุโลก ทำได้โดยใช้เส้นทาง ถนนสายเอเซีย เรียบร้อยแล้ว
นั่นจึงทำให้ สำนักงานใหญ่ที่รังสิต ซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างสูง จึงได้รับผลกระทบไปเพียงเล็กน้อย ในพื้นที่
โกดังเก็บของด้านหลังสุดเท่านั้น ส่วนพื้นที่อื่นๆ โดยรอบ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโรงงานผลิตรถยนต์ที่แหลมฉบัง ภายหลังจากได้มีการหยุดสายพานการผลิต
ไปแล้วตั้งแต่ คืนวันที่ 13 ตุลาคม 2011 แต่ยังมีรถยนต์บางรุ่น ที่ดำเนินการผลิตต่อเนื่องจนถึง 19 ตุลาคม
ที่ผ่านมานั้น จากการประเมินสถานการณ์ถึงขณะนี้ Mitsubishi Motors ได้ตัดสินใจขยายระยะเวลาการ
หยุดผลิตรถยนต์ไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะติดตามสถานการณ์ในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง และจะนำมาพิจารณาว่าจะเริ่มผลิตรถยนต์อีกครั้งได้หรือไม่ นับจากวันที่ 7 พฤศจิกายน
เป็นต้นไป เนื่องจาก ผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายราย ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วม อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหลัก
ทั้ง 5 แห่ง ที่โดนน้ำท่วมไปหมดเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุด Mitsubishi Motors สามารถเปิดสายการผลิต กลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และมีการเชิญสื่อมวลชนเข้าทำข่าว การเยี่บมชมโรงงานในครั้งนี้ด้วย

ในส่วนของผู้จำหน่าย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเอง ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไม่มากก็น้อย
โดย สรุปพื้นที่ของผู้จำหน่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
ในภาคเหนือ มีทั้ง สุโขทัย, พิจิตร, ลำปาง, ตาก, เชียงใหม่, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, นครสวรรค์ และ
อุทัยธานี ส่วนภาคกลาง ได้รับผลกระทบเยอะที่สุด ทั้งที่ ชัยนาท, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี,
สระบุรี, อ่างทอง, นครนายก, สุพรรณบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี,สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้ง อุบลราชธานี, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, ร้อยเอ็ด, นครราชสีมา,
เลย,บุรีรัมย์, มหาสารคาม และกาฬสินธ์ และภาคตะวันออก มี 2 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา และ ปราจีนบุรี
ซึ่งก็เหมือนกับผู้จำหน่ายรถยนต์ของทุกยี่ห้อ

การบริจาค

การบริจาคก้อนนี้ ทาง Mitsubishi Motors มอบเงินให้กับทาง สำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศ ออกเป็นตัววิ่ง ทางสถานีโทรทัศน์บางช่องว่า Mitsubishi Motors พร้อม
ที่จะรับสมัครคนงาน ซึ่งตกงาน เพื่อเริ่มทำงานที่ โงงานผลิตรถยนต์ ในจังหวัดแหลมฉบัง โรงงาน
แห่งใหม่ ที่จะผลิตรถยนต์ ECO Car รุ่นใหม่ ที่จะออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2012) ซึ่ง ผู้ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่ทั้งจุดรับสมัคร ในจังหวัดอยุธยา หรือติดต่อกับทางบริษัทได้โดยตรง ที่แหลมฉบัง

การช่วยเหลือลูกค้า
แม้ว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2011 Mitsubishi Motors (Thailand) ประกาศให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่อง
ส่วนลดค่าอะไหล่ และเคมีภัณฑ์ 20 % และส่วนลดค่าแรง 20% แต่ต่อมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2554
ได้มีการ ประกาศเพิ่มส่วนลดราคาอะไหล่และเคมีภัณฑ์ เป็น 30% ส่วนค่าแรง 20% พร้อมขยายความ
ช่วยเหลือให้กับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมประกาศ ไปจนถึงสิ้นเดือน
มกราคม 2555

มร.อะสึชิ เซอิโนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Mitsubishi Motors (Thailand) จำกัด  เปิดเผยถึง
ความคืบหน้าของการประสานความร่วมมือกับผู้จำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
รถยนต์ Mitsubishi ซึ่งมีรถยนต์ที่ได้รับความเสียจากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ในขณะนี้ว่า

“ จากการที่เราได้มีการประกาศมอบส่วนลดค่าอะไหล่ และค่าบริการให้กับเจ้าของรถยนต์ Mitsubishi
ผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ล่าสุดบริษัทได้ตัดสินใจขยายระยะเวลาการช่วยเหลือ
ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้า พร้อมกันนี้ได้ปรับเพิ่มส่วนลดค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์ เป็น
30% ในขณะที่ส่วนลดค่าแรงจะยังคงอยู่ที่ 20%  ซึ่งผมเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยลดความกังวลใจและลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกท่านได้เป็นอย่างดี  พร้อมทั้งขอเชิญชวนลูกค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนำรถเข้าไปซ่อมบำรุง ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของเราที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศ ภายหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายต่อไป”

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ
นัดหมายการนำรถเข้าซ่อมล่วงหน้าได้ที่ โชว์รูม รถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ หรือ ติดต่อศูนย์ให้
คำปรึกษา และ ช่วยเหลือประสานงานลูกค้า Mitsubishi Customer Consulting Call Center โทร.
1800 900 009 ฟรี เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS หรือ โทร
02 – 529 – 9500 ในวันและเวลาทำการ

การช่วยเหลือพนักงาน

เบื้องต้น มีรายงานเข้ามาเพียงว่า หากพนักงานคนใด ต้องการหารถไปขนของอพยพจากบ้าน
ทางบริษัท ก็จะจัดหารถให้ยืมไปก่อน แต่นอกเหนือจากนี้ ยังไม่มีประกาศความช่วยเหลืออื่นใด
เป็นชิ้นเป็นอัน ความคืบหน้าเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

————————————————————–

NISSAN

ผลกระทบ
โรงงาน ของ Nissan ณ ถนนบางนา – ตราด กม. 21 – 22 เพิ่งปิดทำการไปเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม
ประกาศหยุดเดินเครื่องสายการผลิตยาวต่อไปอีก จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน ในช่วงก่อนหน้านี้
มีเพียง Nissan Teana เท่านั้น ที่ยังสามารถเดินเครื่องผลิตได้ ประมาณ 20 – 30 คัน เพราะถ้าผลิต
เยอะเกินไป ก็ถือว่า เสี่ยงในการหาสถานที่จัดเก็บสต็อกรถ จนกระทั่งในที่สุด ก็ต้องหยุดสายการ
ผลิตไป อย่างไรก็ตาม โรงงานของ Nissan มีการเตรียมการที่ดีมาก ทั้งการย้ายข้าวของขึ้นบน
พื้นที่สูงอย่างสนุกสนาน รวมทั้ง Server ของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ถูกขนย้ายขึ้นไปไว้
บนสำนักงานชั้น 2 ทำคันกั้นน้ำ รอบบริเวณโรงงานอย่างเต็มพิกัด ขุดลอกคูคลอง ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำโดยรอบ แถมมีคนเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนสต็อกของรถที่ประกอบเสร็จแล้ว รวมทั้ง
Almera ใหม่ ล็อตแรก จำนวน 4,000 คัน ถูกขนย้ายไปอยู่ที่ ท่าเรือแหลมฉบังเรียบร้อยแล้ว
มิได้ไปอยู่ในพื้นที่ของพันธมิตรใหม่อย่าง Mitsubishi Motors ตามที่เข้าใจกันแต่อย่างใด

ชิ้นส่วนอะไหล่ของ Nissan ที่อยู่ในความดูแลของผู้ผลิตชิ้นส่วน ใน 5 นิคมอุตสาหกรรม
ที่จมน้ำไปแล้วนั้น มีแต่ชิ้นส่วนขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ จำพวก ตรา โลโก้ติดรถ มือจับ
เปิดประตู แต่ในเมื่อ ชิ้นส่วนเหล่านี้ หากไม่มีการติดตั้ง ก็ไม่อาจถือได้ว่าประกอบรถยนต์
เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้ต้องตัดสินใจ หยุดสายการผลิตไปในที่สุด

สถานการณ์ล่าสุด โรงงานผลิตรถยนต์ของ Nissan ในประเทศไทยยังคงปลอดภัย และไม่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย อย่างไรก็ตามทาง Nissan ได้จัดเตรียมมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไว้แล้ว
เป็นอย่างดี ทำให้โรงงานผลิตรถยนต์ของ Nissan ที่จังหวัดสมุทรปราการได้เริ่มต้นการผลิตอีกครั้ง
ด้วยปริมาณการผลิตที่จำกัดระดับหนึ่ง มาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นไปตามที่คาดหมายไว้

การบริจาค
บริษัท Nissan Motor จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท Nissan Motor (Thailand) จำกัด
มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในประเทศไทยจำนวน 4 ล้านบาท ผ่านมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
(รายละ 2 ล้านบาท)

และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ก็เพิ่งมอบรองเท้าแตะพลาสติก นม อาหาร ถุงยังชีพ
ฯลฯ ให้กับทางกองทัพเรือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนทหารเรือที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชนอยู่ในเขตต่างๆ เป็นจำนวน 600,000 บาท เป็นการเพิ่มเติม และดูเหมือนว่า
จะยังมีการช่วยเหลืออื่นตามมาอีกหลังจากนี้

บริษัท ฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวปลอดภัยและกลับคืนสู่
สภาวะปกติในเร็ววันนี้

การช่วยเหลือลูกค้า
Nissan มอบส่วนลดอะไหล่และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกรายการจำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ให้กับลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดต่างๆ
สอบถามได้ที่ศูนย์บริการของ Nissan ทั่วประเทศ หรือ โทร. 02-257-4200 ต่อ  511 – 514 
หรือทาง โทรสาร 02-257-4209

การช่วยเหลือพนักงาน
ในเบื้องต้น ถ้าพนักงานของ Nissan คนใด ประสบภัย และเกิดความเสียหายในบ้านเรือน หรือ
ทรัพย์สิน ให้ถ่ายรูปด้วยกล้องของตน แล้วนำมาแจ้งให้กับทางบริษัท โดย Nissan จะช่วยเหลือ
เงินสดทันที 10.000 บาท นอกจากนี้ ถ้ามีปัญหา บ้านที่พักถูกน้ำท่วมจนไม่มีที่อยู่อาศัย Nissan
ได้จัดเตรียม พื้นที่ในบริเวณ โรงงาน บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 21 เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวให้
ได้เป็นสถานที่พักพิงกัน

————————————————————–

SUBARU (Motor Image / Tan Chong Group)

ผลกระทบ
ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนัก มีเพียงพนักงาน บางส่วนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
ส่วนรถยนต์ และรถทดสอบทั้งหมด ถูกขนย้ายขึ้นไปจอดยังพื้นที่ชั้น 2 ของโชว์รูม
สุขาภิบาล 2 เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับ ข้าวของ ทรัพย์สิน และเอกสารต่างๆ ซึ่งยัง
อยู่ในสภาพปลอดภัยดี ส่วนการตัดสินใจซื้อรถ ของลูกค้าจะชะลอตัวลงบ้าง

ส่วนบริษัทในเครือ อย่างเช่น Nissan Diesel ที่ปทุมธานี ซึ่งเปลี่ยนมาเป็น FUSO แล้ว ตอนนี้
ท่วมไปแล้ว 1.80 เมตร ขณะที่โรงงานลาดกระบังเอง ก็ยังไม่ท่วม และอยู่ในการป้องกันเป็น
อย่างดี รถบรรทุกบางส่วนในสต็อก ถูกนำไปจอดไว้ ในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

การบริจาค
ทางกลุ่ม ตันจงกรุ๊ป เริ่มทะยอยบริจาคเงินเข้ามาให้กับบริษัทลูกในเมืองไทย เพื่อช่วยเหลือ
ทั้งบริษัทในเครือ และช่วยเหลือสังคม กันบ้างแล้ว ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

การช่วยเหลือลูกค้า
Motor Image Subaru ตัดสินใจ จัดมหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ Massive Clearance Sale 2011
อะไหล่แท้ Subaru และอุปกรณ์ตกแต่งมากมายหลายรายการ ลดสูงสุดถึง 80% ตั้งแต่วันนี้ ไป
จนถึงวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ โชว์รูม Subaru เสรีไทย รายละเอียดเพิ่มเติม และส่วนลด
ต่างๆ ไปสอบถามกันได้ที่นั่นครับ

การช่วยเหลือพนักงาน

เนื่องจากพนักงานของ Motor Image Subaru ส่วนใหญ่ พักอาศัยในย่านเสรีไทย ซึ่ง ณ เวลา
ปิดต้นฉบับ ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วม จึงอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ส่วนผู้ที่ประสบภัยแล้ว ก็จะมีการ
อนุโลมเรื่องเวลาทำงาน และอาจมีการช่วยเหลืออื่นๆ ในภายหลัง

————————————————————–

SUZUKI

ผลกระทบ
โรงงานผลิตจักรยานยนต์ และสำนักงานกรุงเทพ ของ Suzuki ที่รังสิต ได้รับผลกระทบโดนน้ำท่วม
ย่านรังสิตไปเต็มๆ และพนักงานจำนวนมาก ต้องย้ายมาทำงานที่ โรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่
ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้น เพราะยังไม่ได้เริ่ม
ทำการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ จนกว่าจะถึงเดือนมีนาคม 2012 ตามกำหนดการเดิม

การบริจาค
บริษัท Suzuki Motor Corporation จำกัด ขอร่วมแสดงความเห็นใจอย่างสูง กับผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งที่ผ่านมานี้

ในนามของ Suzuki พร้อมทั้ง บริษัท Thai Suzuki Motor จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์
และเครื่องยนต์เรือ รวมทั้ง บริษัท Suzuki Motor (Thailand) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ ขอ
ร่วมแสดงความช่วยเหลือเงินและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสิ้นเทียบเท่ามูลค่า 20 ล้านเยน ให้กับพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

————————————————————–

TOYOTA

ผลกระทบ
Toyota เอง ต้องประกาศหยุดสายการผลิตมาได้พักใหญ่ ตั้งแต่ 17 ตุลาคม เนื่องจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจำนวนมาก
จมไปแล้วกับโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 แห่ง ก่อนหน้านี้ ล่าสุด ประกาศออกมาแล้วว่า จะต้องปิดสาย
การผลิตไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2011 ทว่า เมื่อดูสถานการณ์จริง Toyota ก็อยู่ในสภาพไม่ต่างนจากผู้ผลิต
รายอื่นๆ คือ ก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่า จะเริ่มกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติเมื่อใด

ดูผิวเผิน หลายๆคนอาจคิดว่า วิกฤติการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยปีนี้ ส่งผลถึงผู้ผลิตรถยนต์แค่ Honda เพียง
รายเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ผลิตแทบทุกรายที่ตั้งโรงงานในเมืองไทย ต่างได้รับผลกระทบทั้งหมด
ถ้วนหน้ากัน ไม่เว้นแม้แต่ Toyota ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 1 จากญี่ปุ่น ที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา

แต่ ปัญหามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น มันกระจายตัวไปไกลถึงยังสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก!

เว็บไซต์ Just-auto.com รายงานวันนี้ (31 ตุลาคม 2011) ว่า Toyota ยังจำเป็นต้องหยุดพักสายการผลิตของตน
ในสหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ เป็นสัปดาห์ที่ 4 หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย เช่นเดียวกัน
กับโรงงานทั้ง เกตเวย์ บ้านโพธิ์ และสำโรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันมากถึง 650,000 ต่อปี ของไทย ที่ยังคง
หยุดพักไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ หลังจากนั้น จะมีการทบทวนสถานการณ์อีกครั้ง ว่าจะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ ได้เมื่อไหร่

วิกฤติการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปีของประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลก ในส่วนของ Toyota เอง มีชิ้นส่วนกว่า 100 รายการ ที่ประสบปัญหาขาดแคลน
เพราะแทบทั้งหมดนั้น ผลิตจากโรงงานของผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย ซึ่งจมไปกับสายน้ำเรียบร้อยแล้ว

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองประธาน บริษัท Toyota Motor (Thailand) กล่าวกับสำนักข่าวในประเทศว่า
ได้ย้ายชิ้นส่วน CKD สำหรับการผลิตรถกระบะ รวมทั้งรถกระบะดัดแปลง จากสำโรง ไปไว้ที่โรงงาน Gateway
จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีความสูงระดับ 44 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีการใช้ถุงทราย
ก่อเป็นคันกั้นน้ำ ไว้รอบโรงงาน รวมทั้งเครื่องจักรในโรงงาน ได้ถูกผนึก และเก็บไว้ในที่สูงแล้วเช่นกัน

ไม่เพียงแค่ Toyota ที่ได้รับผลกระทบ Daihatsu Motor ผู้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กในเครือของ Toyota แถลง
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่า จำเป็นต้องลดการผลิต รถยนต์ขนาดเล็ก ของตน 2 รุ่น ที่พัฒนาร่วมกันกับ Toyota
ในโรงงานที่ญี่ปุ่น ถึง 2 แห่ง จนถึงสัปดาห์หน้า จากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนจากเมืองไทย และ Daihatsu
คาดว่า เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในไทยครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อชิ้นส่วนสำหรับการผลิตรถยนต์ของตน
ทั้งในญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อย่างน้อย จนถึงเดือนพฤศจิกายน

และด้วยผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ยังทำให้ ปริมาณชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับผลิตรถยนต์ เริ่มไม่เพียงพอ
จน Toyota ต้องประกาศ ยกเลิก การทำงานล่วงเวลา (OT , Overtime) ในโรงงานที่ญี่ปุ่น ทุกแห่ง ซึ่งหาก
นับถึงวันเสาร์ที่ผ่านมา Toyota ในญี่ปุ่นจะสูญเสียโอกาสในการผลิตรถยนต์มากถึง 7,000 คัน

นอกจากนี้ Toyota ยังตัดลดเวลาทำงานใน อินโดนีเซีย เวีตนาม และฟิลิปปินส์ ในสัปดาห์นี้ รวมทั้ง หยุด
การผลิตในโรงงาน Indiana และ Kentucky ในสหรัฐอเมริกา โรงงานผลิตเครื่องยนต์ใน West Virginia
รวมทั้ง โรงงานทั้ง 2 แห่ง ใน Ontario ประเทศ แคนาดา ส่วนแอฟริกาใต้ จะเริ่มลดเวลาทำงานในวันจันทร์
(31 ตุลาคม) เพื่อให้ยังพอมีชิ้นส่วนอะไหล่ เพียงพอสำหรับช่วงเวลาลดการผลิต ระหว่างที่ยังไม่สามารถ
หาชิ้นส่วนอะไหล่ จากผู้ผลิตรายอื่นได้

โฆษกของ Toyota กล่าว กับสำนักข่าว รอยเตอร์ ว่า บริษัทยังไม่ทราบถึงตัวเลขกำลังการผลิตทั้งหมด ว่า
จะลดลงมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

แต่ก่อนหน้าที่จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการจาก Toyota Mr. Mamoru Katoh นักวิเคราะห์ ทางสถาบันวิจัย
Tokai Tokyo Research คาดการณ์ว่า อย่างน้อยๆ Toyota จะต้องสูญเสียกำลังการผลิตรถยนต์ไปมากถึง
5,000 คัน/วัน หากคิดเฉพาะตัวเลขกำไรที่จะหายไป ประมาณคันละ 300,000 เยน หรือ 4,000 เหรียญสหรัฐฯ
เท่ากับว่า Toyota จะสูญเสียกำไรไปมากถึง 1.5 พันล้านเยน หรือ 19.7 ล้านเกรียญสหรัฐฯในแต่ละวัน!!

หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น Chunichi Shinbun อ้างถึงแหล่งข่าวผู้บริหารระดับสูงของ Toyota กล่าวว่า สถานการณ์
น่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้งได้ในเดือนธันวาคม หรือล่าช้ากว่านั้น ขณะนี้ สถานการณ์ยังไม่ชัดเจน

ต่อมา Toyota ประกาศ พักการผลิตเพิ่มเติม จากวันที่ 7 จนถึง 12 พฤศจิกายน แล้วจึงประเมินสถานการณ์
กันอีกครั้งในภายหลัง

ล่าสุด Toyota ประกาศแล้วว่า สามารถหาแหล่งชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนได้แล้ว และ เริ่มกลับมาผลิตอีกครั้ง
วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้
อีกทั้งมีการยืนยันอีกครั้งว่า Toyota ไม่มีแผนระงับการขยายการลงทุนในไทยแต่
อย่างใด สำหรับ Toyota แล้ว ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะร่วมกับชาวไทย
ทุกคน พยายามต่อสู้เพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Toyota จะเริ่มดำเนินการผลิตรถยนต์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศหยุดการผลิต
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยจะเปิด
สายการผลิตในโรงงานทั้ง 3 แห่ง
ได้แก่ โรงงาน Toyota สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานเกตเวย์ และ
โรงงาน บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ทุกรุ่น ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ รถยนต์
เพื่อการพาณิชย์

การบริจาค

จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคกลางของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทั้งในด้านความเป็นอยู่ของ
คนไทย การคมนาคม สาธารณูปโภค รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ บริษัท Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น 
ได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอส่งกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ใน
ครั้งนี้ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยในช่วงเวลาที่มีความยากลำบาก เช่นเดียว กับการที่คนไทย
เคยให้ความช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

มร.อาคิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทาง
มายังประเทศไทย เพื่อขอพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวนอีก 10 ล้านบาท ผ่าน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทรงใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูประเทศไทยจาก
เหตุการณ์อุทกภัยในภาวะเร่งด่วน (รวมแล้ว บริจาคไปทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ไม่รวมสิ่งของต่างๆอีกมาก)

มร.อาคิโอะ โตโยดะ เปิดเผยว่า “ในนามของโตโยต้า ผมขอส่งกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ การมาเยือนเมืองไทยของผมในวันนี้  ทำให้ได้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น

ไม่เพียงเท่านั้น Toyota ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร นำคณะ “โตโยต้า จิตอาสา” ที่ได้มีการหมุนเวียน
อาสาสมัครพนักงาน จำนวนวันละ 150 คน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ ได้แก่ เขต
ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม บางเขน คลองสามวา มีนบุรี   ตลิ่งชัน บางแค และทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม
ถึง 4 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ทั้งการบรรจุและก่อกระสอบทรายเพื่อ
ป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายผู้อพยพ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท TTK
Logistic (Thailand) จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Toyota สำหรับการขนส่งอะไหล่ Toyota จากผู้ผลิตชิ้นส่วน
มาแพ็คเพื่อการส่งออก) นำรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 10 คัน ในการช่วยเหลือ

นอกจากนั้น ในภาวะจำเป็นเร่งด่วน Toyota ได้สนับสนุน เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ และเรือเล็ก รวม 10 ลำ
แก่กองทัพบก พร้อมทีม “โตโยต้า จิตอาสา” เข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
และรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุด ยังร่วมมือกับทาง กอง
บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองทัพบก นำคณะโตโยต้า จิตอาสา ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
เพื่อส่งมอบ ถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ที่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพนักงานจิตอาสาจัดทำขึ้น อัน
ประกอบไปด้วย ข้าวสารรัชมงคล ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดยารักษาโรค ไฟฉาย อาหารกระป๋อง และ น้ำดื่ม
เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
สนับสนุน เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เพิ่มเติมแก่กองทัพบกในการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นจำนวน 10 ลำ

อีกทั้งในส่วนของ CSR และ Facebook ยังมีกิจกรรมร่วมกันทำส้วมเคลื่อนที่ฉุกเฉิน ที่สำนักงานใหญ่ของ Toyota
สำโรง เมื่อวันที่ 23 – 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำไปบริจาค ยังผู้ประสบภัยอีกด้วย

การช่วยเหลือลูกค้า
Toyota ประกาศ มอบส่วนลดค่าอะไหล่ 30% ให้กับลูกค้าที่ประสบอุทกภัย สามารถนำรถเข้ารับบริการได้
ที่ศูนย์บริการ Toyota ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นปี 2011

การช่วยเหลือพนักงาน
ในเบื้องต้น หากพนักงานคนใด ประสบปัญหาอุทกภัย Toyota เตรียมพื้นที่โรงยิมเนเซียม ของบริษัท ในพื้นที่
สำนักงานใหญ่ที่สำโรง เป็นศูนย์อพยพชั่วคราว และมีเงินช่วยเหลือให้พนักงานที่ประสบภัย รายละ 10,000 บาท
แต่ต้องถ่ายรูป และทำเรื่องมาให้ฝ่าย HR ดู เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส และในกรณีที่บ้านเรือนเสียหายหนัก ทาง
Toyota  มีเงินกู้ ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับพนักงาน เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้าน หรือหาที่อยู่ใหม่

————————————————————–

VOLVO Cars  / VOLVO Truck & Buses

การบริจาค

ในเบื้องต้น Volvo Cars Thailand จัดทำเรือพายเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบให้กับ
ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพียงแต่ ไม่ได้เน้นในการประชาสัมพันธ์
มากมายนัก เพราะมองว่า เป็นเรื่องของความช่วยเหลือเพื่อสังคม

ส่วน VOLVO TRUCK & BUS โดย นาย คริสตอฟ มาแตง ประธานกรรมการ บริษัท Volvo Truck &
Bus (Thailand) จำกัด มอบรถบรรทุก Volvo รุ่น FMX จำนวน 2 คัน เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เข้าถึงยาก นำรถบรรทุกขนาดยักษ์
หลายคัน ออกมาช่วยเหลือขนส่งถุงยังชีพ กับทางครอบครัวข่าว 3 ทาง อสมท.และทางสำนักข่าว Nation
ไปช่วยผู้ประสบภัย ในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร ที่โดนน้ำท่วม

การช่วยเหลือลูกค้า
ประกาศช่วยลูกค้าฟื้นฟูสภาพรถหลังน้ำท่วม มอบบริการตรวจเช็คฟรี พร้อมช่วยค่าอะไหล่ 30-50%
สำหรับลูกค้ารถยนต์ Volvo ที่รถถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2305 4499 หรือเข้ารับบริการที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Volvo ทั่วประเทศ
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี  2011

————————————-///———————————-

หากบริษัทรถยนต์ใด ที่คิดว่า ข้อมูล ขาดตกบกพร่อง สามารถส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้
ที่ผู้เขียน (J!MMY) โดยตรง ตามอีเมล์ ซึ่งเชื่อแน่ว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละบริษัท
จะมีบันทึกไว้อยู่แล้ว