เดือนเมษายนทั้งที เทศกาลสาดน้ำก็วนเวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งเทศกาลสงกรานต์
ยิ่งทวีคูณความแรงของการสาดน้ำขึ้นทุกปี ตอย Toyd และ กล้วย BnN จาก 
The Coup Channel จึงขอพาทุกคนไปเตรียมตัว เตรียมรถ กันให้ดี เพื่อให้ผ่านพ้นช่วง
สงกรานต์กันอย่างปลอดภัยทุกคัน

เทปรายการ คลิกที่นี่

http://www.youtube.com/watch?v=6i0v-B_GcwU

แสดงความเห็น เชิญได้ คลิกที่นี่