ท่ามกลางอากาศที่ร้อนเกือบแตะจุดเดือดในไทยขนาดนี้ รถราที่อยู่ตามถนนพร้อมการจราจรอันติดขัด ก็ต้องร้อนดั่งสุมไฟไว้ในอก
เป็นแน่แท้(??) ตอย Toyd และ กล้วย BnN จึงขออาสาบอกเล่าวิธีปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอาการโอเวอร์ฮีท (Overheat) หรือ
ความร้อนขึ้นสูงถึงขีดแดงนั่นเอง ไปดูกันเลยว่าอะไรคือสาเหตุ แล้วถ้าเกิดขึ้น สาวๆ (หรือเก้งกวาง ตุ๊ดเด็ก สตรีข้ามเพศ ชายแท้
ฯลฯ) จะต้องทำอย่างไรกัน???

alt

ชมรายการ คลิกที่นี่

แสดงความคิดเห็น เชิญที่นี่