จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและสึนามิในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศญี่ปุ่น
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทำให้เกิด
ข้อจำกัดในการส่งชิ้นส่วนเพื่อทำการประกอบรถยนต์ในประเทศไทย

ดังนั้น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงพิจารณาปรับลดปริมาณการผลิตเพื่อให้สอดคล้อง
กับปริมาณชิ้นส่วนที่มีจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2554


    
บริษัทฯ ได้ปรับลดปริมาณการผลิตในโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานสำโรง
โรงงานเกตเวย์ และโรงงานบ้านโพธิ์ โดยงดทำการผลิตรถยนต์ในวันจันทร์ และวันศุกร์ ส่วนการผลิต
ระหว่างวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี จะเป็นการผลิตในสัดส่วน 50% ของปริมาณการผลิตปกติต่อวัน ทั้งนี้
ในช่วงเวลาที่ไม่มีการผลิต บริษัทฯจะจัดกิจกรรมและการจัดการอบรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการผลิต อันเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง
    
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าในครั้งนี้ สำหรับแผน
การผลิตหลังวันที่ 4 มิถุนายน 2554 ทางบริษัทฯจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาผลกระทบ และ
พร้อมประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

—————————–///——————————–