ตามติดการประกาศของทั้ง Mitsubishi Motors และ Mazda Sales Thailand วันนี้ (12 พฤษภาคม 2011)
Toyota Motor Thailand ก็ส่งอีเมลื แจ้งอัพเดทสถานการณ์ล่าสุด ว่า ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทย
จะกลับสู่ภาวะปกติ เร็วกว่าที่คาด รายละเอียดอยู่ใน Press Release ข้างล่างนี้

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีผลทำให้บริษัทผู้ผลิต
ชิ้นส่วน ไม่สามารถจัดส่งชิ้นส่วนมายัง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ ส่งผลให้บริษัทฯ
ต้องปรับลดกำลังการผลิตลง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน เป็นต้นมา

ขณะนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหา ด้วยความ
ร่วมมือและความพยายามอย่างสุดความสามารถจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน ใน
การฟื้นฟูกำลังการผลิต ทำให้สามารถจัดส่งชิ้นส่วนมายังบริษัทฯได้รวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลดี
ต่อการผลิตรถยนต์ในโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานสำโรง โรงงานเกตเวย์
และโรงงานบ้านโพธิ์ ทำให้เริ่มทำการผลิตได้ในระดับปกติ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มีการเตรียมพร้อมการผลิตเป็นอย่างดี ในช่วงการ
ชะลอการผลิต โดยจัดกิจกรรมและจัดการอบรมต่าง ๆ สำหรับพนักงานให้พร้อมเพื่อรองรับการกลับมา
สู่สภาวะปกติสำหรับการผลิตรถยนต์

และสำคัญที่สุด บริษัทฯ ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกจากการจัดส่งรถยนต์ล่าช้า และ
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้โอกาส ในการรอรับรถยนต์โตโยต้าในสถานการณ์
เช่นนี้  สำหรับการยืนยันวันที่จะทำการส่งมอบรถให้กับลูกค้าทุกท่านนั้น ทางผู้แทนจำหน่ายในแต่ละ
ท้องที่ จะเป็นผู้ดูแล และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าทุกท่านต่อไป เพื่อให้สามารถรับรถได้เร็วขึ้น
ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน  

——————————————————————————