บริษัท ยูโรเปียน มอเตอร์ คาร์ จำกัด ( European Motor Cars ) ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
รถยนต์เปอโยต์ (Peugeot) ในประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งจาก PSA Group ประเทศฝรั่งเศส
ให้เป็นผู้ดูแลบริการหลังการขาย ของรถยนต์ ซีตรอง (Citroën) ทุกรุ่นในประเทศไทย

โดยสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์บริการเปอโยต์ – ซีตรอง สำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3
(ถนนรามคำแหง) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาทองหล่อ สาขาเชียงใหม่
และสาขาหาดใหญ่ อยู่ระหว่างขั้นตอน การเตรียมความพร้อม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3
และ 4 ตามลำดับ

เปอโยต์ - ซีตรอง

นายกิจจาทร ลีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขายบริษัท ยูโรเปียน มอเตอร์คาร์ จำกัด
กล่าวว่า พีเอสเอกรุ๊ป (PSA Group) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ Peugeot และ Citroën
ในประเทศฝรั่งเศสได้แต่งตั้งให้ บริษัท ยูโรเปียน มอเตอร์ คาร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
รถยนต์ Peugeot ในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลบริการหลังการขายของรถยนต์ Citroën ทุกรุ่น
ในประเทศไทย

การบริการหลังการขายดังกล่าวจะครอบคลุมทุกด้าน อาทิ การตรวจเช็คตามระยะทาง
ดูแลการซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง งานสีและตัวถัง และอะไหล่แท้จากทางผู้ผลิต ฯลฯ
โดยทางศูนย์บริการฯ ได้มีการฝึกอบรมช่างเทคนิคเพิ่มเติมพิเศษ และเตรียมความพร้อม
ด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานตามที่พีเอสเอกรุ๊ปกำหนด พร้อมดูแลให้บริการ
รถยนต์เปอโยต์และซีตรองทุกรุ่น ผ่านศูนย์บริการหลังการขายเปอโยต์ – ซีตรอง 4 แห่งทั่วประเทศ

peugeot-2008-facelift-doesnt-look-half-bad_4

 

โดยปัจจุบันรถยนต์ซีตรองในตลาดประเทศไทย มีประมาณ 1,200 – 1,500 คัน
เป็นผู้ใช้ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นจำนวน 60 – 70 %

สำหรับผู้ใช้รถยนต์ซีตรอง (Citroën) ทุกรุ่น สามารถนำรถยนต์มาเข้ารับบริการ
ตรวจเช็คสภาพ 29 รายการได้ ฟรี ที่ศูนย์บริการเปอโยต์ – ซีตรอง สำนักงานใหญ่
สุขาภิบาล 3 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-735-6888
และติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/peugeot.th

c4-cactus-feel-olivebrown-rear