นี่คือการประกาศแนวทางการดูแลลูกค้าอย่างเป็นทางการครั้งแรก ผ่านสื่อ
ที่อ้างอิงถึงแนวทางการดูแลลูกค้ากลุ่มลูกค้า Ford Fiesta , Ford EcoSport,
Ford Focus ที่ ร้องเรียนปัญหาตัวรถ เกี่ยวกับระบบเกียร์ PowerShift 6 จังหวะ
ผ่าน สคบ. (สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)

ต่อจากนี้คือ คำประกาศจาก Ford ประเทศไทย

ford_banner

จากการดําเนินการแก้ปัญหา ให้แก่กลุ่มลูกค้าฟอร์ด Ford ยืนยัน การขยายระยะเวลา
รับประกัน ชุดคลัตช์ที่เป็นส่วนประกอบของเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ (PowerShift) 6 จังหวะ
เพิ่มอีก 2 ปี (จากเดิม 5 ปี)

[เพิ่มเติมข้อมูล] แบ่งรถออกเป็น 2 กรณี

1. ล็อตที่ ซีลเพลาอินพุทเกียร์ยังไม่ได้รับการปรับปรุงวัสดุใหม่
จะได้การรับประกันเพิ่มอีก 2 ปี (เดิม 3 ปี + เพิ่ม 2 ปี = 5 ปี ) + เพิ่มอีก 2 ปี
รวมเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม.

2. ส่วนล็อตที่ปรับปรุงแล้วจะได้การรับประกัน 5 ปี ตามเดิม (เดิม 3 ปี + เพิ่ม 2 ปี)

*รถ Ford ที่ใช้เกียร์ PowerShift 6 จังหวะ อยู่ในล็อตใด อาจต้องตรวจสอบ
กับทาง ฟอร์ด ประเทศไทยอีกครั้ง

ส่วนชุด TCM หรือกล่องควบคุมเกียร์ รับประกัน 10 ปีคงเดิม นับจากวันเริ่มรับประกัน
ให้แก่ผู้ใช้รถ

– Ford Fiesta
– Ford Focus
– Ford EcoSport

ที่ติดตั้งระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ (PowerShift) 6 จังหวะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– Ford ยืนยันขยายระยะเวลารับประกันชุดคลัตช์ เพิ่มอีก 2 ปี ให้กับรถยนต์
Ford ที่ติดตั้งเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ 6 จังหวะ

– การขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพเพิ่มเติมนี้ ครอบคลุมชุดคลัตช์
ไปจนถึง ซีลเพลาอินพุทเกียร์ และ การปรับเทียบซอฟแวร์ (Software) เกียร์

– Ford และ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทํางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งหาข้อยุติ ร่วมกับลูกค้าที่ร้องเรียนผ่านสคบ. ด้วยการ
กําหนดแนวทางทีชัดเจนในการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจาก ข้อมูลในการ
เข้ารับบริการของลูกค้าแต่ละราย

– Ford ได้พัฒนาวัสดุใหม่ที่เป็นส่วนประกอบคลัตช์ของเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์
(PowerShift) 6 จังหวะ โดยวัสดุใหม่นี้ได้รับการ ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเปลียนเกียร์ให้ดียิ่งขึ้น

– สําหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ (PowerShift) 6 จังหวะ
สามารถเข้ารับบริการได้ที่โชว์รูม และ ศูนย์บริการฟอร์ด 143 แห่ง ทั่วประเทศ
ซึ่งทางศูนย์บริการ พร้อมดําเนินการให้เป็นกรณีเร่งด่วน

Ford_2 Ford_1

จากกรณีกลุ่มลูกค้าที่ร้องเรียนผ่าน สคบ. ยังไม่ได้รับความสะดวก จากกรณีดังกล่าว
Ford จึงได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ สคบ. โดยพิจารณาจากข้อมูล
การเข้ารับบริการของลูกค้า เพื่อเร่งหาทางออกที่เป็นธรรมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย

นาย ณรงค์ สีตลายน รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

ลูกค้าสามารถนํารถเข้ารับการตรวจสอบได้ที่โชว์รูม และ ศูนย์บริการฟอร์ด หากมี
ความจำเป็นในการเปลียนชุดคลัตช์ ศูนย์บริการจะอํานวยความสะดวก และ ทําการ
นัดหมายแบบเร่งด่วนให้แก่ลูกค้า เพื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนชุดคลัตช์ใหม่

สําหรับข้อมูลเพิมเติม ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม และ ศูนย์บริการ
Ford หรือ Ford Call Center โทร 0-2686-5899 (กรุงเทพฯ) และ ต่างจังหวัด
โทรฟรีที่ 1-800-225-449

14680554_1876836629206733_9202158651510624657_n

(ภาพจากกลุ่ม มั่นใจคนใช้ ฟอร์ด กอดคอกันซ่อม)