สิ่งที่ทำให้ลูกค้าหลายต่อหลายคน กลัวกับการเลือกซื้อรถยนต์ฟอร์ดเป็นอย่างมาก
คือ ความไว้วางใจในเรื่องของการบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเจอกับตนเอง หรือ
คำบอกเล่าจากลูกค้าที่ใช้ฟอร์ด เสียง Feedback จากลูกค้าในคลับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
Ford Fiesta / Focus / Ranger รวมถึง Everest รุ่นล่าสุด เป็นกระบอกเสียงสะท้อน
ไปยังผู้บริหารของฟอร์ด ประเทศไทยแล้ว

การบริการหลังการขายหรือศูนย์บริการที่ดี ไม่ใช่มีเพียงแค่ แอร์เย็น ขนม เครื่องดื่ม
ให้กินพร้อม แต่หมายถึงการแก้ปัญหาตัวรถต่างๆให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
การเคลมจาก defect ตัวรถต่างๆ งานซ่อม งานเช็คระยะ ให้สมบูรณ์ไปพร้อมๆกันด้วย

After-sales service1

Ford ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ และด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะที่มีอยู่ในรถยนต์ Ford ทำให้ต้องบริหารและจัดการลูกค้าแบบองค์รวม มีการปรับ
การทำงานในเชิงลึกเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งของฟอร์ดและผู้จำหน่ายสามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานกันได้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายพัฒนา 3 หัวข้อหลัก

1. ความสะดวกในการรับบริการของลูกค้า
2. คุณภาพของการให้บริการ
3. ปรับภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ฟอร์ดในด้านการบริการ

ASEAN-Skills-Contest-2

ขณะนี้ Ford กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้โชว์รูมและศูนย์บริการ Ford ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล สามารถเปิดให้บริการได้ 7 วันทำการ ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2016 นี้ 
และในขณะเดียวกัน Ford กำลังพัฒนาระบบและบริการใหม่ๆ อย่างเช่น การทำนัดออนไลน์
เพื่อนำรถเข้ามารับบริการ การเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าแบบ real time ระหว่างโชว์รูมและ
ศูนย์บริการทั่วประเทศด้วย

นอกจากนี้ จะมีการจัด Go Further Workshop อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ ที่มีอยู่ในรถ Ford โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและบริการ
เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ของรถได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ในด้านส่วนงานบริการหลังการขายและศูนย์บริการ จะมีการ ฝึกอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้
Ford Academy ให้การอบรมผู้บริหารและพนักงานของผู้จำหน่ายทั้งในส่วนงานบริหาร
ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการและอะไหล่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และ ทุกปีฟอร์ดจะมีการจัด National Skills Contest การแข่งขันทักษะด้านการขายการบริการประจำปี

ASEAN-Skills-Contest-3-1024x683

“ในการยกเครื่องบริการลูกค้าแบบองค์รวม เรามุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องผนวกรวม ทั้งผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการที่ดี
เราหวังว่าความพยายามของ Ford ในการพัฒนาครั้งนี้ จะทำให้ลูกค้าเห็นผล สัมผัสได้ถึงความ
เปลี่ยนแปลง และนำไปสื่อสารต่อ เพื่อปรับภาพลักษณ์ในด้านบริการของฟอร์ดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

นายณรงค์ สีตลายน
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว