แม้จะช้าไปสักหน่อย แต่ Honda ก็เพิ่งส่งรายละเอียดผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น มาให้
ในฐานะที่เป็นบริษัทหนึ่ง ซึ่งต้องเผชิญปัญหามากมาย เราได้แต่ภาวนา และเอาใจช่วย รวมทั้งเป็นกำลังใจให้
ทุกฝ่าย ทุกคน ผ่านพ้นวิกฤติของญี่ปุ่นครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ครั้งนี้ ไปได้ด้วยดี

กรุงเทพ ฯ – 4 เมษายน 2554 – บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงผลกระทบจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของฮอนด้าในญี่ปุ่นและประเทศไทยดังนี้

<ผลกระทบต่อธุรกิจฮอนด้าในญี่ปุ่น>

– โรงงานฮอนด้าซายามะ จังหวัดไซตามะ และโรงงานซูซุกะ จังหวัดมิเอะ จะกลับมาเริ่มดำเนินการผลิตรถยนต์
สำเร็จรูปอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2554 ซึ่งก็หมายถึงโรงงานของฮอนด้าในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดจะสามารถ
ดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป

– ในวันที่ 4 เมษายน 2554 ฮอนด้าจะเริ่มเดินสายพานการผลิตและเริ่มส่งออกชิ้นส่วนเพื่อการประกอบที่จะใช้
สำหรับการผลิตในภูมิภาคอื่นนอกประเทศญี่ปุ่น

–  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของการซัพพลายชิ้นส่วนยังคงไม่แน่นอน การผลิตชิ้นส่วนเพื่อการประกอบและ
การผลิตของโรงงานฮอนด้าสามารถดำเนินงานได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับแผนการผลิตเดิมที่ได้ตั้งไว้ ซึ่ง
ฮอนด้าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะพยายามบริหารจัดการอย่างดีที่สุด

– ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นมีความพร้อมที่จะกลับมาเริ่มดำเนินการผลิตได้อีกครั้ง แต่ก็ยังมี
ซัพพลายเออร์บางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ยังไม่สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปได้  ซึ่งฮอนด้า
จะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์กลุ่มนี้ในการช่วยให้สามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ตามปกติ  ขณะเดียวกัน
ฮอนด้าก็จะประเมินความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวจากเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนในที่อื่น ๆ
ฮอนด้าจะพยายามทุกวิถีทางที่จะดำเนินการเพื่อฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจให้กลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

<ฮอนด้าในประเทศไทย>

– สำหรับประเทศไทย เรากำลังประเมินแผนการผลิตจากสถานกาณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการส่งมอบชิ้นส่วนมายังประเทศไทย
อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จะต้องปรับลดจำนวนการผลิตลงเป็นการชั่วคราวหลังจากวันหยุดสงกรานต์ และจะ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้สามารถกลับมาดำเนินการผลิตตามปกติทันทีที่การส่งมอบชิ้นส่วนจาก
ญี่ปุ่นกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทีมงานของฮอนด้าทั่วโลกรวมถึงในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียและประเทศไทย กำลังใช้ความพยายามอย่างสุดความ
สามารถในการจัดการกับปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนชั่วคราวในครั้งนี้  เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้า ผู้จำหน่าย
รวมไปถึงพนักงานของฮอนด้าให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  ฮอนด้าต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้

—————————————///—————————————–