บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (หรือ HRAP) ประกาศสร้างสนามทดสอบรถยนต์ ณ สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยเงินลงทุน 1,700 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของฮอนด้าในการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและ
โอเชียเนีย

โดยสนามทดสอบแห่งนี้จะใช้สำหรับการทดสอบรถยนต์อย่างครบวงจร เพื่อประเมินคุณภาพและสมรรถนะของรถยนต์
และเติมเต็ม การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมงานตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์
การออกแบบรูปลักษณ์ของรถยนต์ การออกแบบทางวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนาวัสดุ และการควบคุมคุณภาพ
โดยสนามทดสอบแห่งนี้มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี 2560

Honda_Zest_02

สนามทดสอบแห่งใหม่ของ บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชียแปซิฟิค จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่
(หรือ 800,000 ตร.ม.) และมีเส้นทางทดสอบหลายประเภท โดยสนามทดสอบแห่งนี้สามารถรองรับการทดสอบรถยนต์
ได้หลายรูปแบบโดยเป็นการจำลองสถานการณ์การขับขี่บนพื้นผิวถนนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก สนามทดสอบ
แห่งนี้นับเป็นสนามทดสอบรถยนต์ฮอนด้าแห่งที่ 2 นอกประเทศญี่ปุ่น รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฮอนด้ายังมีแผนที่จะ
ใช้สนามแห่งนี้สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์อื่น รวมถึงรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ด้วย

????????????????????????????????????

การประกาศสร้างสนามทดสอบรถยนต์แห่งใหม่จัดขึ้นพร้อมกับพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
และมร. ชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมด้วย มร. ฟูมิฮิโกะ อิเคะ ประธานและผู้แทนกรรมการ
บริหาร บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และมร. โนริอากิ อาเบะ ประธานกรรมการบริหารและ ซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า
มอเตอร์ จำกัด ร่วมพิธีในนามของฮอนด้า

main-hrap-1429701859 HRAP1

การวิจัยและพัฒนาของฮอนด้า และบริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ฮอนด้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่เปิดหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยเริ่มต้น
จากการก่อตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์ ต่อมาจึงได้ก่อตั้งหน่วยงานวิจัยด้านรถยนต์ในประเทศไทย
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อพัฒนาและจัดหาชิ้นส่วนภายในประเทศและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผลิตรถยนต์
อีกด้วย บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนี้จึงเติบโตขึ้น ครอบคลุมส่วนงานวางแผนผลิตภัณฑ์และส่วนงานควบคุมคุณภาพ

ในปี พ.ศ. 2548 หน่วยงานวิจัยด้านรถยนต์ของฮอนด้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลในชื่อ บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย
แปซิฟิค จำกัด (HRAP) โดยปัจจุบันดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนารถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย