บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมติดป้าย ECO Sticker บนรถยนต์ใหม่ทุกคัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นี้เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการแสดงข้อมูล
รถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปให้ได้รับข้อมูล
สมรรถนะรถยนต์ที่เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตใหม่ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ของประชาชน

 

 

ecosticker_banner

 

“รถยนต์ฮอนด้าใหม่ทุกรุ่น ทุกคัน ที่จัดส่งให้ผู้จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งที่ผลิต
ในประเทศไทยและนำเข้ามานั้นได้เริ่มติดป้าย ECO Sticker โดยฮอนด้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ
ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ และกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของเราในฐานะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ ในการ
แสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใสและเปิดเผยต่อผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
รถยนต์ใหม่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการยืนยันว่ารถยนต์ใหม่ของฮอนด้าเป็นรถยนต์ที่ “สะอาด-ประหยัด-
ปลอดภัย” โดยมีข้อมูลแสดงการประหยัดพลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
รวมถึงแสดงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยในทุกรุ่น และทุกคัน”

 

สำหรับป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 จะติดอยู่บนรถยนต์ใหม่
ของฮอนด้าทุกคันที่จัดส่งให้ผู้จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยตำแหน่งในการติดป้ายจะติดไว้ที่
กระจกหน้าต่างหลังซ้าย ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะ คุณสมบัติ และสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐาน
สากล โดยมีข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น 4 ส่วน ได้แก่

1. ข้อมูลผู้ผลิต ผู้นำเข้า

2. ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น แบบ หมายเลขตัวถัง รหัสโครงรถ รหัสเครื่องยนต์ เครื่องยนต์
ระบบเกียร์ น้ำหนักรถ ขนาดยาง จำนวนที่นั่ง ประเภทเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้  และโรงงานที่ผลิต

3. อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน

4. ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ ได้แก่ อัตราการใช้น้ำมันอ้างอิง
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาตรฐานมลพิษ มาตรฐานความปลอดภัย

 
Eco sticker_Accord Hybrid Tech_550

 

โดยข้อมูลใน Eco Sticker ของ Honda Accord Hybrid TECH 1,899,000 บาท
มีข้อมูลดังอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้

– อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) : 100g./km.
– อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสภาวะในเมือง 3.4L/100km. : 29.41 km/l
– อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสภาวะนอกเมือง 4.7L/100km. : 21.27 km/l
– อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบทั้งในเมืองและนอกเมือง 4.2L/100km. : 23.80 km/l

 

สำหรับมาตรฐานในการทดสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร เราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งครับ
Eco Sticker เป็นข้อบังคับจากภาครัฐ มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2558 และเว็บไซต์ข้อมูลจากทางภาครัฐ
จะเปิดให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2558 นี้ เพราะฉะนั้นรถยนต์ใหม่ทุกคันจะต้องมีภายในปีนี้

” Eco Sticker ” เป็นข้อบังคับจากทางภาครัฐ รถยนต์ใหม่ทุกคันจะต้องติด
ภายในปลายปีนี้
 เพื่อแสดงข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ประกอบการซื้อรถยนต์ใหม่
แต่เมื่อรับรถไปแล้ว เจ้าของรถสามารถลอกออกได้