แม้ว่าทางภาครัฐจะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเริ่มติดสติ๊กเกอร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มมีผล
บังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้า ทั้งนี้ทางมาสด้าได้แสดงเจตจำนงค์ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อแสดง
จุดยืนที่ชัดเจนรวมถึงธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และความโปร่งใสในด้าน
การเผยแพร่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มาสด้า โดยได้ดำเนินการติด ECO Sticker บริเวณกระจกบังลม
ด้านหน้ารถ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้มาสด้าได้เริ่มดำเนินการโดยทันทีสำหรับรถยนต์ที่จะทำการ
ผลิตออกจากโรงงานออโต้อัลลายแอนซ์ ไทยแลนด์ จังหวัดระยอง และสำหรับรถยนต์ที่จะทำการผลิตเพื่อส่งมอบ
ให้กับลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

 
ecosticker_banner2

 

จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ ต้องดำเนินการติดป้ายข้อมูลรถยนต์
ตามมาตรฐานสากล หรือที่เรียกว่า (ECO Sticker) สำหรับรถยนต์ใหม่ทุกคัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงข้อมูล
รายละเอียด คุณลักษณะ คุณสมบัติ และสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ หรือตาม
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) จะแสดงข้อมูล
ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน อัตราการใช้น้ำมัน อัตราการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระดับมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ รวมถึงระดับความปลอดภัยของรถยนต์ นอกจากนี้
ยังมี QR Code ของรถยนต์แต่ละรุ่น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
รถยนต์ บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบได้

 

 

ECO-Sticker-MAZDA

 

 

โดยข้อมูลใน Eco Sticker ของ Mazda 2 Diesel Sport High Plus  790,000 บาท
มีข้อมูลดังอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้

– อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) : 100g./km.
– อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสภาวะในเมือง 4.5L/100km. : 22.22 km/l
– อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสภาวะนอกเมือง 3.4L/100km. : 29.41 km/l
– อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบทั้งในเมืองและนอกเมือง 3.8L/100km. : 26.31 km/l

 

สำหรับมาตรฐานในการทดสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร เราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งครับ
Eco Sticker เป็นข้อบังคับจากภาครัฐ มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2558 และเว็บไซต์ข้อมูลจากทางภาครัฐ
จะเปิดให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2558 นี้ เพราะฉะนั้นรถยนต์ใหม่ทุกคันจะต้องมีภายในปีนี้
โดยสติ๊กเกอร์ในรถแต่ละรุ่นจะค่อยๆทยอยออกมา ตามคิวการเข้าทดสอบและประกาศใช้จากทางภาครัฐ

 

” Eco Sticker ” เป็นข้อบังคับจากทางภาครัฐ รถยนต์ใหม่ทุกคันจะต้องติด
ภายในปลายปีนี้ เพื่อแสดงข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ประกอบการซื้อรถยนต์ใหม่
แต่เมื่อรับรถไปแล้ว เจ้าของรถสามารถลอกออกได้