ปทุมธานี – 22 มิถุนายน 2558 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เพิ่มคุณภาพงานบริการหลังการขาย มุ่งการฝึกฝน
ทักษะการบริการเพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ลูกค้า
ประเดิมขยายระยะเวลาการใช้คูปองเช็คระยะนานถึง 5 ปี

mitsubishi_delica

มร. โมะริคาซุ ชกคิ กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากนโยบาย
ด้านงานบริการหลังการขายของบริษัทฯในปี 2558 ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าและงานบริการหลังการขาย โดยมีการทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายมิตซูบิชิทั่วประเทศ
ในการพัฒนางานด้านต่างๆ

โดยเริ่มจากการสนับสนุนศูนย์บริการมิตซูบิชิในการปรับปรุงมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนเปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและพร้อมแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนั้นส่งผลให้ปัจจุบันดัชนีค่าความพึงพอใจ
ด้านการบริการลูกค้า (CSI ; Customer Satisfaction Index) ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มร.ชกคิ ยังได้กล่าวเสริมถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรของงานบริการหลังการขายว่า
มิตซูบิชิ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมประจำปีและ
หลักสูตรพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งจากเมืองไทยและต่างประเทศมากกว่า 200 หลักสูตรต่อปี ครอบคลุม
งานด้านช่างเทคนิคและอะไหล่รวมทั้งการบริการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของช่างเทคนิคซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มเวลาการเข้าฝึกอบรม เพื่อให้ช่างได้พัฒนาทักษะได้มากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯได้จัดตั้งทีมฝึกสอน (Coaching team) เพื่อสอนช่างตามศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ
ที่ต้องการความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละศูนย์บริการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการทำงานของศูนย์
บริการแต่ละแห่งให้มีทักษะที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันมิตซูบิชิได้มีการให้บริการด้านการประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมบริการรับแจ้งอุบัติเหตุและช่วยเหลือฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานรถยนต์มิตซูบิชิได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำหนดราคาอะไหล่
ที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าได้รับอะไหล่แท้ที่มีคุณภาพ อีกทั้งบริษัทฯได้เตรียมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้า
มิตซูบิชิอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการขยายระยะเวลาการใช้คูปองเช็คระยะ ฟรีค่าแรงในการบำรุงรักษารถ
ตามระยะเวลาจาก 3 ปีเป็นสูงสุดไม่เกิน 5 ปีหรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนให้กับลูกค้าที่ซื้อรถมิตซูบิชิ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา