ป้ายทะเบียนอาจเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ชอบ เพราะบดบังดีไซน์ด้านหน้าจนดูเป็นส่วนเกิน และนี่คือข่าวดีสำหรับชาว California ในสหรัฐฯ ที่มีแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากกรมขนส่งทางบกที่นั่น เริ่มโครงการทดลองนำสติกเกอร์ป้ายทะเบียนมาใช้แทนป้ายโลหะแบบเดิม โดยจุดประสงค์เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตป้ายทะเบียนโลหะ

โครงการทดลองนี้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 0.5% จากรถยนต์ทั้งหมดที่จดทะเบียนใน California หรือ ราว 1.8 ล้านคัน โดยผู้สนใจสามารถยื่นคำร้อง พร้อมแนบรายละเอียดรถยนต์ไปที่กรมขนส่ง หากได้รับการอนุมัติ ทางการจะส่งจดหมายแจ้งผู้ยื่นคำร้อง เพื่อนำไปสั่งผลิตสติกเกอร์ป้ายทะเบียนกับ License Plate Wrap ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่ภาครัฐแต่งตั้งให้ผลิตป้ายทะเบียนประเภทนี้

ค่าใช้จ่ายในการสั่งผลิตป้ายทะเบียนสติกเกอร์ หลังรวมภาษีอยู่ที่ 93.89 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,000 บาท) สำหรับคุณสมบัตินั้น ระบุว่าคล้ายกับสติกเกอร์ wrap รถยนต์ทั่วไป ที่ต้องติดตั้งบนพื้นผิวรถยนต์ที่สะอาด, ควรเป็นสีเดิมโรงงาน หรือทำสีมาอย่างมีคุณภาพ, สามารถติดตั้งบนรถยนต์ที่เคลือบสี ceramic coat ได้ และ สามารถใช้เครื่องเป่าลมร้อนละลายกาว เพื่อลอกป้ายทะเบียนสติกเกอร์ออกได้

ที่มา: motor1, jalopnik