ในเดือนสิงหาคม 2022 Ford ออสเตรเลีย ได้ปลดพนักงานสัญญาจ้างราว 120 คน หลังจากช่วงการพัฒนา Ranger และ Everest รุ่นใหม่ ได้ผ่านพ้นไป ต่อมาในเดือนเมษายน 2023 บริษัทได้ประกาศรับพนักงานเพิ่มในสาขาวิศวกรและฝ่ายออกแบบเป็นจำนวน 170 ตำแหน่ง ล่าสุด เพียงสองเดือนให้หลัง Ford ออสเตรเลีย ได้ประกาศพนักงานจำนวนมากกว่า 400 ตำแหน่ง จากแผนกเดิมที่พึ่งจะเติมคนไปได้ไม่นาน

Ford ออสเตรเลีย ยอมรับว่าข่าวดังกล่าวเป็นความจริง โดยครอบคลุมพนักงานประจำ จำนวน 320 ตำแหน่ง และ พนักงานสัญญาจ้างชั่วโมงอีก 45 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ประจำอยู่ที่ Melbourne และ สนามทดสอบ You Yangs ทั้งยังมีผลถึงพนักงานในส่วนความรับผิดชอบอื่นอีกเล็กน้อย แต่ที่แน่นอนคือพนักงานในฝ่ายพัฒนาและออกแบบ ตอนนี้เหลืออยู่เพียง 20%

 

Ford ออสเตรเลีย เปิดเผยเพิ่มเติมว่าการปลดพนักงานในครั้งนี้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายใน และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Ford ระดับโลกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ แม้พนักงานจะลดลงไปมาก แต่ Ford ออสเตรเลีย จะยังคงเป็นศูนย์กลางในการออกแบบและพัฒนา Ranger และ Everest รุ่นใหม่ สำหรับตลาดโลกต่อไป

ศูนย์ออกแบบของ Ford ออสเตรเลียใน Melbourne ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยในตอนนั้นมีพนักงานมากกว่า 2,500 ตำแหน่ง ครอบคลุมทั้งสาขาวิศวกร, นักออกแบบ, ฝ่ายเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ ส่วนงานที่รับผิดชอบไม่ใช่แค่รถยนต์ภายในประเทศ หรือสเปคตลาดโลก แต่ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะตลาด อย่างในจีน, อินเดีย และอเมริกาใต้อีกด้วย

 

ที่มา: carexpert