ระบบบังคับเลี้ยวสี่ล้อไม่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่แปลกอะไรนัก เนื่องจากพบเจอได้ในรถยนต์หลายรุ่น แต่ไม่บ่อยนักที่จะเห็นในรถกระบะ ล่าสุด Ford ได้เกิดไอเดียที่จะนำระบบดังกล่าวมาใช้กับรถชนิดหลัง พร้อมทั้งนำไปจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยใช้ภาพของ Ford F-Series เป็นตัวอย่างการนำเสนอ

ระบบบังคับเลี้ยวสี่ล้อใน Ford F-Series ที่นำไปจดทะเบียนมีชื่อเรียกว่า Ackermann Steering Geometry เป็นระบบบังคับเลี้ยวล้อคู่หลังด้วยไฟฟ้า ให้ปรับองศาตามการหมุนของพวงมาลัย ส่งผลให้วงเลี้ยวแคบลง และยังช่วยเสริมสมรรถนะการขับขี่ด้วย เนื่องจากมีผลต่อการปรับองศาของหน้ายาง

ภาพสิทธิบัตรยังเผยให้เห็นเฟืองท้ายแบบ Live Rear Axle มีขนาดเล็ดลงจากแบบเดิม ส่งผลให้แคมเบอร์ลบของล้อหลังลดลง และจะช่วยลดอาการยางสึกผิดปกติ ทั้งนี้ Ford ระบุว่าการจดทะเบียนสิทธิบัตร เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ ไม่ใช่การยืนยันว่าจะทำขายจริง ดังนั้น เราคงต้องติดตามต่อไปว่า Ford จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ที่มา : motor1, thedrive