หนึ่งในปัญหาที่ผู้ใช้งาน Honda CR-V หลายท่านเคยประสบพบเจอคือ ปุ่มกดหัวเกียร์เสียหาย โดย Honda มาเลเซีย ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการเรียก SUV ดังกล่าวรุ่นปี 2018 จำนวน 7,050 คัน เข้ารับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนฟรี ส่วนรุ่นปีปัจจุบัน บริษัทระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

Honda มาเลเซีย เปิดเผยว่ามีผู้ใช้งาน Honda CR-V รุ่นปี 2018 หลายรายประสบปัญหา เมื่อต้องกดปุ่มหัวเกียร์เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จากเกียร์ P ไปยังเกียร์อื่น บริษัทจึงขอแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการเรียกรถยนต์ทั้งหมด เข้ารับบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริษัทจะส่งจดหมายเชิญลูกค้าแต่ละคนอีกครั้ง และเมื่อได้รับการแจ้งแล้ว ลูกค้าสามารถทำการนัดหมายกับศูนย์บริการ Honda มาเลเซียใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป นอกจากนั้น บริษัทยังขออภัยกับลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำมั่นว่าจะรักษาความโปร่งใส และความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพต่อไป

ที่มา: Honda