ลักษณะเฉพาะของรถยนต์ SUV คือมีขนาดใหญ่กว่าและบริโภคเชื้อเพลิงสูงกว่า รวมถึงสร้างมลพิษมากกว่ารถยนต์ทั่วไป ทำให้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงภาครัฐของ Paris เมืองหลวงของฝรั่งเศส หลังมีรายงานว่าในเดือนที่ผ่านมา สภาเมืองดังกล่าวได้อนุมัติแนวคิด ขึ้นอัตราค่าจอดรถยนต์ SUV ในเขตเมืองให้สูงกว่ารถยนต์ประเภทอื่น

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการลงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า เกณฑ์การคำนวณเป็นอย่างไร โดยเป็นการร่างข้อกำหนดแบบคร่าวๆ อย่างผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า, ครอบครัวใหญ่ที่ใช้ SUV และผู้พิการ จะได้รับการยกเว้นจากกฎดังกล่าว ส่วนผู้ใช้ SUV ที่มีรายได้น้อยอาจได้รับส่วนลดเล็กน้อย ในส่วนของเกณฑ์การคำนวณนั้น อาจแปรผันตามน้ำหนักตัวถัง และความจุเครื่องยนต์

 

สำหรับวันบังคับใช้กฎดังกล่าวคือ 1 มกราคม 2024 ด้านพรรค EELC Ecology ซึ่งเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวแสดงความเห็นว่า จำนวนรถยนต์ SUV ในเมืองหลวงของฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้นถึง 60% ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา แต่มีเพียง 15% เท่านั้นที่เป็นรถยนต์ของผู้ที่อาศัยอยู่ใน Paris กฎหมายดังกล่าวจึงถูกเสนอ เพื่อลดอัตราการเกิดมลพิษในเขตเมือง

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝรั่งเศสออกมาตรการจำกัดการใช้รถยนต์ SUV เพราะ Lyon เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ได้บังคับใช้อัตราค่าที่จอดรถแปรผันตามขนาด, น้ำหนัก และประเภทเครื่องยนต์ นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีการยกตัวอย่างว่า รถยนต์ไฟฟ้าจะได้อัตราต่ำสุด 15 ยูโร (ราว 578 บาท) ส่วนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป และมีน้ำหนักมากกว่า 1,725 กิโลกรัม ค่าที่จอดจะแพงขึ้น 3 เท่า

 

ที่มา: motor1, topgear