เราเคยรายงานผลทดสอบการชนรถยนต์กลุ่ม PPV ทั้ง 5 รุ่น (อ่านย้อนหลังได้ ที่นี่)
ไปก่อนหน้านี้ และทาง ASEAN NCAP ได้ประกาศผลทดสอบการชนของ Nissan
Navara ครั้งล่าสุดไปในไม่กี่วันที่ผ่านมา เราจึงนำผลทดสอบดังกล่าว รวมไปถึงผล
ทดสอบของกระบะรุ่นอื่นๆ ที่จำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมด 7 รุ่น มารายงาน ดังนี้

ASEAN-NCAP-MIROS-620x340

หมายเหตุ

 1. ผลทดสอบของกระบะทั้ง 7 รุ่นในที่นี้ เป็นการทดสอบของ ASEAN NCAP
  ทุกรุ่น ยกเว้น Mazda BT-50 อยู่คันเดียว ที่ทางสถาบันไม่ได้ทำการทดสอบ
  เราจึงนำผลทดสอบของ ANCAP มารายงานแทน
 2. ASEAN NCAP คือการทดสอบการชน รถยนต์รุ่นที่ออกจำหน่ายในเขตภูมิภาค
  อาเซียนโดยจัดการทดสอบที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อยกระดับความปลอดภัยของ
  ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตภูมิภาคนี้ ภายใต้ความร่วมมือของหลายประเทศ รวมไปถึง
  มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, กัมพูชา, และไทย

  รูปแบบการทดสอบเป็นการชนหน้าเต็ม ที่ความเร็ว 63 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งใน
  รถจะมีการใช้หุ่นจำนวน 4 ตัว แบ่งเป็นหุ่นผู้ใหญ่ 2 ตัวนั่งอยู่เบาะคู่หน้า และหุ่น
  เด็ก 2 ตัว อยู่ใน car seat ที่เบาะหลัง สำหรับความหมายของตัวย่อที่ ASEAN
  NCAP ใช้เวลารายงานผลทดสอบ ประกอบไปด้วย

  1) AOP => Adult Occupation Protection หรือการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่
  2) COP => Child Occupant Protection หรือการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

รถที่ทดสอบการชนทั้งหมด ASEAN NCAP ระบุว่าถูกผลิตขึ้นที่ประเทศไทย ทั้งหมด

banner_asean

 

Nissan Navara
รุ่นที่มีถุงลมนิรภัย 3 ตำแหน่ง ทำการทดสอบเมื่อ เดือน ตุลาคม 2016
รุ่นที่มีถุงลมนิรภัย 2 ตำแหน่ง ทำการทดสอบเมื่อ เดือน มีนาคม 2016

NP300_Towing
Nissan-Navara-Wallpaper
Nissan-Navara-HV-Wallpaper

Nissan Navara ทำคะแนนในส่วนของ AOP ได้ 14.44 คะแนนจาก 16 คะแนนเต็ม
ทำให้รุ่นย่อยที่มีระบบควบคุมการทรงตัว ได้คะแนนความปลอดภัยระดับ 5 ดาว
ส่วน Nissan Navara รุ่นที่ไม่มีอุปกรณ์ข้างต้นจะถูกตัด คะแนนเหลือ 4 ดาว
ในส่วนของการทดสอบ COP นั้นสามารถทำได้ 61% ซึ่งคิดเป็นคะแนน
ความปลอดภัยระดับ 3 ดาว

Nissan Navara (มี ESC / มี 3 Airbags)

AOP : 5 ดาว : 14.44 คะแนน
COP : 3 ดาว : 61 %

Nissan Navara (ไม่มี ESC / มี 3 Airbags)

AOP : 4 ดาว : 14.44 คะแนน
COP : 3 ดาว : 61 %

Nissan Navara (มี ESC / มี 2 Airbags)

AOP : 4 ดาว : 12.34 คะแนน
COP : 2 ดาว : 37 %

Untitled-1 Untitled-2

 

Toyota Hilux
ทำการทดสอบ เมื่อ เดือน กันยายน 2015

2016-Toyota-Hilux-Revo-front-three-quarter-press-shots Toyota-Hilux-Wallpaper

Toyota Hilux ได้คะแนนในส่วนของ AOP ไป 14.53 คะแนนจาก 16 คะแนนเต็ม
ซึ่งรุ่นย่อยที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง และระบบควบคุมการทรงตัวมาให้ จะคว้า
คะแนนความปลอดภัยระดับ 5 ดาวไปครอง ส่วนรุ่นที่มีถุงลมนิรภัย 3 ตำแหน่งอย่าง
เดียว จะถูกตัดเหลือ 4 ดาว สำหรับการทดสอบส่วน AOP สามารถทำได้ 71% หรือ
คะแนนความปลอดภัยระดับ 4 ดาว

Toyota Hilux (มี ESC / มี 7 Airbags)

AOP : 5 ดาว : 14.53 คะแนน
COP : 4 ดาว : 71 %

Toyota Hilux (ไม่มี ESC / มี 3 Airbags)

AOP : 4 ดาว : 14.53 คะแนน
COP : 4 ดาว : 71 %

Untitled-1

 

Ford Ranger
ทำการทดสอบเมื่อ เดือน ตุลาคม 2015

2015_ford_ranger_wildtrak_overseas_01-0610-1400x884 Ford-Ranger-Wallpaper

Ford Ranger สามารถทำคะแนนในส่วนของ AOP ได้สูงถึง 15.45 คะแนนจาก 16 คะแนน
เต็ม รุ่นที่มีถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง, ระบบควบคุมการทรงตัว จึงได้คะแนนความปลอดภัย
ระดับ 5 ดาวไป ส่วนรุ่นที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกตัดเหลือ 4 ดาว สำหรับการทดสอบ
ส่วน COP สามารถทำได้ 63% หรือคะแนนความปลอดภัยระดับ 3 ดาว

Ford Ranger (มี ESC / มี 2 Airbags / มี 6 Airbags )

AOP : 5 ดาว : 15.45 คะแนน
COP : 3 ดาว : 63 %

Ford Ranger (ไม่มี ESC / มี 2 Airbags)

AOP : 4 ดาว : 15.45 คะแนน
COP : 3 ดาว : 63 %

Untitled-1

 

Mitsubishi Triton
ทำการทดสอบเมื่อ เดือน มีนาคม – เมษายน 2015

New-Mitsubishi-triton-2014-2015-1
Mitsubishi-TritonMitsubishi-Triton-Wallpaper

Mitsubishi Triton ทำคะแนนการทดสอบ AOP ได้ 15.22 คะแนนจาก 16 คะแนนเต็ม
รุ่นที่มีถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง และระบบควบคุมการทรงตัว จึงได้คะแนนความปลอดภัย
ระดับ 5 ดาวไปครอง แต่การทดสอบในส่วนของ COP สามารถทำได้เพียง 48% หรือ
คะแนนความปลอดภัยระดับ 2 ดาว ส่วนรุ่นที่ไม่มีระบบควบคุมการทรงตัว และ มีถุงลม
นิรภัย 2 ใบ จะลดลงมาเหลือ 4 ดาว 13.56 คะแนน

Mitsubishi Triton (มี ESC / มี 7 Airbags )

AOP : 5 ดาว : 15.22 คะแนน
COP : 2 ดาว : 48 %

Mitsubishi Triton (ไม่มี ESC / มี 2 Airbags)

AOP : 4 ดาว : 13.56 คะแนน
COP : 2 ดาว : 48 %

Untitled-2 Untitled-1

 

*สำหรับ Isuzu D-max / Chevrolet Colorado จะเป็นผลทดสอบ
ของรุ่นก่อน Minorchange

Isuzu D-Max
ทำการทดสอบเมื่อ เดือน มีนาคม 2014

dmax Isuzu-D-Max-Wallpaper

Isuzu D-Max ทำคะแนนทดสอบการชนในส่วน AOP ได้ 11.87 คะแนนจาก 16 คะแนน
เต็ม คิดเป็นคะแนนความปลอดภัยระดับ 4 ดาว ผลการทดสอบระบุว่า ส่วนที่ต่ำกว่าขา
ของทั้งคนขับ และผู้โดยสารหน้ามีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการชนหน้า ทำให้
ถูกตัดคะแนนไปในจุดนี้ สำหรับการทดสอบส่วน COP สามารถทำได้ 71% หรือคะแนน
ความปลอดภัยระดับ 4 ดาว และ จุดที่โดนหักคะแนนออกไปเพิ่มอีก คือ ไม่มีสัญญาณ
เตือนหากผู้โดยสารตอนหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย โดยจะมีเตือนเฉพาะคนขับอย่างเดียว

Isuzu D-max (มี ESC / มี 2 Airbags)

AOP : 4 ดาว : 11.87 คะแนน
COP : 4 ดาว : 71 %

Untitled-1

 

Chevrolet Colorado
ทำการทดสอบเมื่อ เดือน มีนาคม 2014

2011_10_05_Chevrolet_Colorado_05_4x4_CrewCab Chevrolet-Colorado-Wallpaper

Chevrolet Colorado ทำคะแนนในส่วน AOP ได้ 14.19 คะแนนจาก 16 คะแนนเต็ม
รุ่นที่มีระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย และระบบช่วยการทรงตัวจึงคว้าคะแนนความ
ปลอดภัยระดับ 5 ดาวไป สำหรับการทดสอบในส่วน AOP สามารถทำได้ 63% หรือ
คะแนนความปลอดภัยระดับ 3 ดาว

Chevrolet Colorado (มี ESC / มี 2 Airbags)

AOP : 5 ดาว : 14.19 คะแนน
COP : 3 ดาว : 63 %

Untitled-1

 

เนื่องจาก Mazda BT-50 Pro ไม่ได้ทดสอบใน ASEAN NCAP จึงขอ
นำผลทดสอบ
จาก ANCAP มารายงานแทน

ANCAP_logo

สำหรับ ANCAP คือคือการทดสอบการชน รถยนต์รุ่นที่ออกจำหน่ายในประเทศ
ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ โดยมีรูปแบบการทดสอบ 3 ประเภท ประกอบไปด้วย
การชนหน้าเต็มที่ ความเร็ว 64 กิโลเมตร/ชั่วโมง, การชนข้าง และการชนเสาไฟฟ้า
ที่ด้านข้างคนขับ ซึ่งในรถจะมีการใช้หุ่นจำนวน 2 ตัว ทั้งคู่เป็นหุ่นผู้ใหญ่นั่งอยู่เบาะ
คู่หน้า

 

Mazda BT-50
ทำการทดสอบเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2011 (โดย ANCAP)

70963f70e761f4985c4e10e115ab950c large

Mazda BT-50 ได้คะแนนความปลอดภัยระดับ 5 ดาวไป จากการทำคะแนนชนหน้าได้
15.72 คะแนนจาก 16 คะแนนเต็ม, ทำคะแนนการชนข้างได้เต็ม 16 คะแนน และการชน
เสาไฟฟ้าด้านข้างคนขับเต็ม 2 คะแนน

Mazda BT-50 Pro (มี ESC / มี 6 Airbags) 

5 ดาว : 15.72 คะแนน (โดย ANCAP)

 

ที่มา : ASEAN NCAP (1), (2), (3), (4), (5), (6)/ ANCAP
เรียบเรียงข้อมูลทั้งหมด โดย Headlightmag.com via MoO Cnoe / Bright