เครือข่าย Supercharger ของ Tesla ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผู้บริโภค ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์นี้ เนื่องจากมีหลายฝ่ายเห็นด้วยว่า ดีกว่าเมื่อเทียบกับเครือข่ายของผู้ให้บริการรายอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิ์ใช้ Supercharger ที่อยู่ในนอร์เวย์อาจไม่ได้สงวนไว้ให้เฉพาะผู้ใช้งาน Tesla อีกต่อไป

มีรายงานจาก drivetribe ว่า Tesla ได้ติดต่อภาครัฐของนอร์เวย์ เพื่อขอรับการสนับสนุนในการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Supercharger ซึ่งภาครัฐได้ให้คำตอบว่า พร้อมให้การสนับสนุนภายใต้เงื่อนไขของการที่ Tesla ต้องให้ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่น นอกจากลูกค้าตนมาใช้บริการได้ด้วย

นำไปสู่รายงานที่ว่า Tesla อาจรับข้อเสนอดังกล่าว และอาจมีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เป็นต้นไปตามที่รัฐบาลระบุ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งาน EV ในนอร์เวย์ทุกแบรนด์ เข้าถึงการใช้บริการของ Supercharger ได้ แต่สำหรับประเทศอื่นจะเป็นเช่นนี้ด้วยหรือไม่นั้น เห็นทีต้องดูท่าทีของภาครัฐและ Tesla เสียก่อน

 

ที่มา: drivetribe