มีกรณีขัดแย้งระหว่างลูกค้าและ Tesla ในนอร์เวย์ เนื่องจากลูกค้าพบว่า การชาร์จไฟใช้เวลานานขึ้นและระยะทางขับขี่ลดลง หลังกด update ในปี 2019 รหัส 2019.16.1 และ .2 โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบคือผู้ใช้ Tesla Model S และ Model X เฉพาะรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด 85 kWh ซึ่งยุติการจำหน่ายไปในปี 2016

ลูกค้าของ Tesla ที่ได้รับผลกระทบได้ร้องเรียนว่า หลังการ update ดังกล่าวกลับส่งผลเสียให้ใช้เวลาในการชาร์จแบบ DC นานกว่าเดิม ทั้งยังมีระยะทางขับขี่สูงสุดลดน้อยลง โดยลดลงเป็นระยะทาง 19 – 48 กิโลเมตร แตกต่างกันไปในแต่ละราย นำไปสู่การรวมกลุ่มราว 30 ราว เพื่อยื่นฟ้องศาลในประเทศนอร์เวย์

Tesla ให้เหตุผลว่าการ update ดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และยังลดความร้อนสะสมจากการชาร์จไฟด้วย แต่นั่นดูจะไม่มีน้ำหนักมากพอ เพราะศาลได้ตัดสินให้ Tesla ชดใช้ผู้เสียหายรายละ 16,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 500,000 บาท) และดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่รวมตัวยื่นฟ้องเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงชาวนอร์เวย์ที่ใช้ Tesla ทุกคนมีจำนวนนับหมื่นราย

นั่นหมายความว่ามูลค่าเงินที่ Tesla จะต้องชดใช้ผู้บริโภคชาวนอร์เวย์ทั้งหมด อาจรวมกันสูงถึง 160 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 5,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ ศาลนอร์เวย์ยังเปิดโอกาสให้ Tesla ยื่นอุทธรณ์ได้ โดยยังมีเวลาอีกหลายสัปดาห์ ซึ่งนั่นทำให้เรายังมีตอนต่อไปให้ชมว่า Tesla จะหาทางออกได้หรือไม่

 

ที่มา : electrek, paultan