ภาพลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้า EV คือยานพาหนะเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีผู้ตั้งคำถามว่า จะทำอย่างไรต่อกับแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้ว และ Volkswagen ได้หาคำตอบไว้ให้แล้ว หลังประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2021 ว่าได้เปิดโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่เมือง Salzgitter ประเทศเยอรมนี

Volkswagen ระบุว่าโรงงานแห่งนี้สามารถรีไซเคิล แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง 90% โดยขั้นตอนเริ่มจากการนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ เกินกว่าจะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานอย่างอื่นก่อน เช่น สถานีชาร์จไฟหรือหุ่นยนต์ชาร์จไฟเคลื่อนที่ จนกระทั่งเสื่อมจนทำอะไรไม่ได้แล้ว ถึงจะนำมายังโรงงาน

ส่วนขั้นตอนการรีไซเคิลโดยสังเขปนั้น โรงงานจะนำแบตเตอรี่มาถอดประกอบ และแยกวัสดุออกจากกัน จากนั้นจะผ่านกระบวนการ hydrometallurgical จนวัสดุกลายเป็นผงสีดำ โดยสามารถแยกออกเป็นวัตถุดิบหลัก ในการนำกลับมาทำแบตเตอรี่ใหม่ได้ทั้ง lithium, nickel, manganese, cobalt และ graphite ซึ่งจากการวิจัยพบว่าสามารถนำมาทำขั้วลบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับวัตถุดิบที่ไม่เคยใช้มาก่อน

Volkswagen คำนวณว่ากว่าจะมีแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ เข้ามาถึงโรงงานเป็นจำนวนมาก น่าจะรอถึงปลายทศวรรษ 2020 เนื่องจากต้องให้มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้งานจริงจนถึงระยะเสื่อมมากกว่านี้ สำหรับกำลังการรีไซเคิลของโรงงานในช่วงแรกอยู่ที่ระบบแบตเตอรี่ 3,600 ระบบต่อปี เทียบเท่าน้ำหนัก 1,500 ตัน และ สามารถเพิ่มกำลังได้อีกมากหลังจากนี้

 

ที่มา: Volkswagen