Nissan Motor Asia Pacific  สำนักงานใหญ่ของ Nissan ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ยกระดับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เปิดศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ (Nissan Motor Asia Pacific R&D
Test Center)  พร้อมห้องทดสอบยานยนตเป็นแห่งแรก ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท
พร้อมดูแลการวิจัยและพัฒนาใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

????????????????????????????????????

ปัจจุบัน Nissan มีฐานการวิจัยพัฒนา อยู่ใน 13 ประเทศทั่วโลก  โดยศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์
แห่งใหม่ในประเทศไทยนี้  จะทำหน้าที่สนับสนุนฐานการผลิตของนิสสัน 7 แห่ง ใน 5 ประเทศ
ภูมิภาคอาเซียนได้แก่ ไทย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม รองรับการพัฒนา
รถยนต์ เพื่อตอบสนองตลาดใน กว่า 90 ประเทศทั่วโลก

“การเปิดศูนย์ฯครั้งนี้ จะเป็นการสร้างบทบาทใหม่ของประเทศไทย สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ซึ่งไม่เพียงจะรองรับงานในส่วนทดสอบยานยนต์ในด้านต่างๆ ยังรวมถึงการสร้าง
รถยนต์ต้นแบบอีกด้วย

????????????????????????????????????

นายคะซุทากะ นัมบุ ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด กล่าวว่า ไม่เพียง
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทย ที่มีต่อนิสสันเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการพัฒนา
ในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย และยังจะช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน เรามีวิศวกรชาวไทยมากกว่า  300 คน ปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้ และ
เพื่อรองรับต่องานวิจัยพัฒนาในก้าวต่อไปของนิสสัน เราได้ส่ง วิศวกรชาวไทยประมาณ 100 คน
ไปร่วมงานกับทีมวิศวกรของนิสสันทั่วโลก ซึ่งบุคลากรของไทย ได้รับการยอมรับถึงศักยภาพ
และทักษะด้านวิศวกรรมที่สูงมาก

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????

ศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ Nissan ได้รับการการออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึง
ห้องทดสอบยานยนต์

– ห้องทดสอบสัญญาณรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Anechoic chamber)
– ห้องทดสอบคุณภาพเสียง (Acoustic chamber)
– ห้องทดสอบประสิทธิภาพความทนทานของชิ้นส่วนรถยนต์และสมรรถนะของระบบช่วงล่าง
ในห้องควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม (Vibration simulator with Environment Chamber)

ศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์นิสสัน ภายใต้ Nissan Motor Asia Pacific (NMAP) ตั้งอยู่บนพื้นที่
6,600 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด กม. 22  ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินลงทุนกว่า 1,087 ล้านบาท
โดยมีขอบข่ายการทำงานของ ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนวิจัยพัฒนา ทดสอบผลิตภัณฑ์
ได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการวิจัยพัฒนาและทดสอบรถยนต์รวม 12 รุ่น รวมถึงรถยนต์รุ่นหลักๆ
เช่น Nissan NP300 Navara, Nissan Almera, Nissan X-Trail Hybrid

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????

 

รายละเอียดของห้องทดสอบยานยนต์ ในศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์ของ Nissan

001 002