รวบรวมตัวเลขข้อมูล อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง, 80-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกรุ่นที่ได้ทำการทดสอบตั้งแต่ปี 2014

มาตรฐานการทดสอบของ Headlightmag

  • การทดสอบอัตราสิ้นเปลือง ใช้ความเร็วคงที่ 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วคงที่ วิ่งถนนเส้นเดิม
  • สำหรับการทดสอบทั้งอัตราเร่งและอัตราสิ้นเปลือง ใช้น้ำหนักบรรทุกรวมกัน 160-180 กิโลกรัม เปิดแอร์ขณะทำการทดสอบ

Ps : ตัวเลขจากการทดสอบของ Headlightmag ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับตัวเลขอย่างเป็นทางการจากทางผู้ผลิต ด้วยเงื่อนไขของอุณหภูมิขณะทดสอบ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ พื้นถนนของสถานที่ทดสอบ น้ำหนักบรรทุก


1.Battery Electric Vehicle (BEV)


2. Sub Compact Ecocar / B-Segment 

Eco Car ข้อมูล Update 2017


3. C-Segment

C-Segment ข้อมูล Update 2017


4. D-Segment

D-Segment ข้อมูล Update 2017


5. Mini MPV


6. SubCompact SUV / Crossover


7. C-SUV / SUV

SUV ข้อมูลเก่าปี 2017


8. Pickup Truck (Extended Cab)


9. Pickup Truck (Double Cab)


10. SUV / PPV


11. Midsize MPV / Van


12. Premium Compact Saloon / Hatchback / Sport Hatchback


13. Sport & Specialty

Sport & Specialty ข้อมูลเสริม Update 2017


14. Premium Midsize Saloon


15. Luxury Saloon

 


16. Premium Compact SUV


17. Premium Mid Size & Premium Large SUV


18. K-car (660 cc.)

—–//////—–