รวบรวมตัวเลขข้อมูล อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง, 80-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกรุ่นที่ได้ทำการทดสอบตั้งแต่ปี 2014

มาตรฐานการทดสอบ

  • สำหรับการทดสอบทั้งอัตราเร่งและอัตราสิ้นเปลือง ใช้น้ำหนักบรรทุกรวมกัน 150-170 กิโลกรัม เปิดแอร์ขณะทำการทดสอบ
  • การทดสอบอัตราสิ้นเปลือง  ใช้ความเร็วคงที่ 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ข้อควรทราบ: ตัวเลขจากการทดสอบของ Headlightmag ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับตัวเลขอย่างเป็นทางการจากทางผู้ผลิตหรือสื่อมวลชนรายอื่น ด้วยเงื่อนไขของอุณหภูมิขณะทดสอบ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ สถานที่ทดสอบ น้ำหนักบรรทุก

1. Ecocar

2. B-Segment

3. C-Segment

4. D-Segment

5. Mini MPV

6. SubCompact SUV / Crossover

7. SUV

8. Pickup Cab

9. Pickup Double Cab

10. PPV

11. Midsize MPV / Van

12. Premium Compact Saloon / Hatchback / Sport Hatchback

13. Sport & Specialty

14. Premium Midsize Saloon

15. Luxury Saloon

16. Premium Compact SUV

17. Premium Midsize SUV

18. K-car

—–//////—–