สรุปยอดจองรถยนต์ งาน MOTOR SHOW 2024 (25 มีนาคม – 7 เมษายน 2024)

15 อันดับแรก ที่มียอดจองรถยนต์สูงสุด ได้แก่

 1. Toyota ยอดจอง 8,540 คัน
 2. BYD ยอดจอง 5,345 คัน
 3. Honda ยอดจอง 4,607 คัน
 4. MG ยอดจอง 3,518 คัน
 5. Mitsubishi ยอดจอง 3,409 คัน
 6. ChangAn  ยอดจอง 3,073 คัน
 7. Aion ยอดจอง 3,018 คัน
 8. GWM ยอดจอง 2,815 คัน
 9. Isuzu ยอดจอง 2,734 คัน
 10. Nissan ยอดจอง 2,488 คัน
 11. Mazda ยอดจอง 2,292 คัน
 12. Mercedes-Benz ยอดจอง 1,642 คัน
 13. Neta ยอดจอง 1,618 คัน
 14. Suzuki ยอดจอง 1,608 คัน
 15. Ford ยอดจอง 1,469 คัน

ยอดจองรวมทั้งหมด 38 แบรนด์*

 

ยอดจองรถยนต์ “ช่วงครึ่งแรก” งาน Motor Show 2024 รวมทั้งหมด 53,438 คัน 

ที่มา : https://bims45.motorshow.in.th/statistics/


Special Report รถเด่นในงาน MOTOR SHOW 2024 : รถใหม่ แบรนด์ใหม่ เปิดตัวกันอลวน !