อ้างอิงจากข่าวบริษัทผลิตรถยนต์ค่ายยักษ์ เปิดโครงการ ”จากกันด้วยใจ” ส่งลูกจ้าง
เหมาค่าแรง พร้อมจ่ายเงินพิเศษค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นขวัญถุง
แถมรับปากหากการประกอบการดีขึ้นรับกลับค่าจ้างสวัสดิการเท่าเดิม
 

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ค่ายยักษ์จากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อโครงการว่า  ‘จากกันด้วยใจ’ รายงานข่าว
ระบุว่า โครงการดังกล่าวเปิดให้ลูกจ้างเหมาค่าแรงซึ่งมีอยู่ในกระบวน 
การผลิตประมาณร้อยละ 40
ของลูกจ้างทั้งหมด หรือราว 800-900 คน สมัครใจลาออก โดยกำหนด 
จำนวนแต่ละไลน์การผลิต
และได้เปิดรับสมัครเข้าโครงการเป็นเวลา 1 อาทิตย์ นับตั้งแต่วันนี้  
(4 ก.ค. 2559) เป็นต้นไป

โดยผู้บริหารลงชี้แจงลูกจ้างเหมาค่าแรงพร้อมทั้งสัญญากับลูกจ้างเหมาค่าแรงว่า หากผลประกอบการ
ดีขึ้นจะรับลูกจ้างเหมาค่าแรงกลับเข้ามาทำงาน ในอัตราค่าจ้างเดิม
สวัสดิการเดิม และ นับอายุงาน
ต่อเนื่องด้วย

06_TOYOTA

รายงานข่าวระบุอีกว่า ในการเปิดโครงการจากกันด้วยใจสำหรับลูกจ้างเหมาค่าแรงนั้น ทางบริษัท
จะจ่ายเงินพิเศษและค่าชดเชยให้ตามอายุงาน พร้อมค่าจ้าง และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า การที่ไม่บอก
คืนลูกจ้างเหมาค่าแรงเหมือนกับบริษัทอื่น ๆ นั้นเพราะเห็นว่า ลูกจ้างเหมาค่าแรงอยู่ด้วยกันมานาน
และมีเรื่องของการทำงานดีจะมีการบรรจุให้เป็นลูกจ้างประจำด้วย ซึ่งมีการบรรจุเกือบทุกปี ซึ่งปีละ
หลายร้อยคน รายงานข่าวระบุด้วยว่า ขณะนี้คนที่สมัครใจลาออกมีจำนวนมาก โดยบริษัทเปิดรับ
สมัครใจลาออกในส่วนของลูกจ้างเหมาค่าแรงที่มีอายุงานต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งหลังจากครบกำหนด
ตามที่บริษัทเปิดโครงการฯ ทางบริษัทก็จะมีการใช้การประเมินดูเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน
เพื่อเลิกจ้าง ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย อย่างไรก็ตามบริษัทต้องการที่จะใช้การลาออก
โดยสมัครใจก่อน

02_TOYOTA 01_TOYOTA

ทั้งนี้ ได้มีลูกจ้างเหมาค่าแรงของบริษัทดังกล่าวออกมาโพสต์เรื่องราวชีวิตการทำงานในบริษัท
ดังกล่าวด้วยความผูกพัน เพื่อเป็นการบอกลาในโซเชียลมีเดียอีกด้วย

ที่มา : http://voicelabour.org/

 


 

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสำนักข่าวต่างๆ ถึงโครงการสมัครใจลาออก
สำหรับพนักงานรับเหมาช่วงของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงชะลอตัว ประกอบกับความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจโลก ที่มีผลต่อการส่งออก ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ บริษัทฯ ต้องปรับลดกำลังการผลิตลง
และมีพนักงานเกินความจำเป็นในการผลิต รวมทั้งต้องปรับลดจำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา
ทำให้รายได้รวมต่อเดือนของพนักงานลดลง

05_TOYOTA

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีทางเลือก บริษัทฯ จึงเปิด โครงการ “จากด้วยใจ”
ให้แก่พนักงานรับเหมาช่วงเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับเงินชดเชยครบถ้วนตามกฎหมายแรงงาน และบริษัทฯ ยังพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษ
ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

03_TOYOTA 04_TOYOTA

อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ของตลาดรถยนต์ดีขึ้น ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับพนักงาน ที่สมัครใจ
ร่วมโครงการนี้ กลับเข้าทำงานเป็นลำดับแรก โดยคงอัตราค่าจ้างพร้อม สวัสดิการตามเดิม รวมทั้ง
จะนับอายุงานต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย บริษัทฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกแต่อย่างใด รวมทั้งโตโยต้า ยังมีความ
มั่นใจว่าประเทศไทยยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้ต่อไป

ที่มา : TOYOTA
ที่มาภาพ : Check-in : Toyota Motor Thailand (Samrong Plant)

 


 

เพิ่มเติม : จากแหล่งข่าว หลายค่ายก็มีการปรับลดจำนวนพนักงานไปแล้วก่อนหน้านี้
รวมถึงลดขนาดองค์กร ไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่น หรือ ค่ายอเมริกันก็ตามที และ หลังจากนี้
ยังมีอีกหลายค่าย เตรียมที่จะปรับลดจำนวนพนักงานฝ่ายการผลิตด้วยเช่นเดียวกัน

ยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2012 – 2015

ปี 2012 / 2555  ยอดรวม 1,436,335 คัน
ปี 2013 / 2556  ยอดรวม 1,330,668 คัน (ลดลง 105,667 คัน – 7.3 %)
ปี 2014 / 2557  ยอดรวม 881,832 คัน (ลดลง 448,836 คัน – 33.7 %)
ปี 2015 / 2558  ยอดรวม 799,594 คัน (ลดลง 82,238 คัน – 9.3 %)

ปี 2016 / 2559  เดือนมกราคม – พฤษภาคม  ยอดรวม  302,581 คัน

 


 

ยอดขาย TOYOTA ในประเทศ ปี 2012 – 2015

ปี 2012 / 2555  ยอดรวม TOYOTA  516,086 คัน
ปี 2013 / 2556  ยอดรวม TOYOTA  445,464 คัน (ลดลง 70,622 คัน – 13.6 %)
ปี 2014 / 2557  ยอดรวม TOYOTA  327,027 คัน (ลดลง 118,437 คัน – 26.5 %)
ปี 2015 / 2558  ยอดรวม TOYOTA  265,171 คัน (ลดลง 61,856 คัน – 18.9 %)

ปี 2016 / 2559  เดือนมกราคม – พฤษภาคม  ยอดรวม  TOYOTA  87,368 คัน
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ลดลง 13,697 คัน – 13.5 %
( ปี 2015 / 2558 มกราคม – พฤษภาคม ยอดรวม TOYOTA  101,065 คัน )